Структура управління Жмеринського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області

 

  Начальник управління – Рябоконь Володимир Іванович
Тел. (04332) 2-22-76
Особистий прийом громадян: четвер з 10-00 до 13-00, каб. № 9
За адресою: м. Жмеринка, вул.. Асмолова,1
Заступники начальника управління – Абрамова Наталя Вікторівна
Тел. (04332) 2-19-78
Особистий прийом громадян: вівторок з 08-00 до 13-00, каб. № 6
За адресою: м. Жмеринка вул.. Доватора, 49

  Заступники начальника управління – Абрамова Наталя Вікторівна
Тел. (04332) 2-19-78
Особистий прийом громадян: вівторок з 08-00 до 13-00, каб. № 6
За адресою: м. Жмеринка вул.. Доватора, 49

  Заступник начальника управління – Пінчук Надія Володимирівна
Тел. (04332) 2-14-10
Особистий прийом громадян: понеділок з 08-00 до 13-00, каб. № 2
За адресою: м. Жмеринка, вул.. Асмолова,1

  Відділ обслуговування громадян
Начальник відділу – Шаповалюк Ольга Петрівна. Тел..(04332) 5-25-04
Особистий прийом: понеділок-четвер з 08.00-13.00, з 14.00-16.00 п’ятниця з 08.00-13.00, каб. № 1-2
Адреса м. Жмеринка вул.. Доватора, 49
Основними завданнями відділу є обслуговування громадян, надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій. Надання зразків та бланків заяв, інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, видачі пенсійних посвідчень, включаючи надання консультацій і допомоги у заповненні цих документів. Видачу повідомлень, довідок, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення.

  Відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Начальник відділу: Павловська Альона Василівна Тел. (04332) 2-08-92 Особистий прийом громадян: понеділок з 08-00 до 13-00, 14-00 до 17-00, каб № 7
Адреса м. Жмеринка вул.. Доватора, 49
Основними завданнями відділу є реалізація конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, додержання законодавства про пенсійне забезпечення організація роботи з призначення (перерахування) та виплати пенсій відповідно до чинного законодавства контроль за правильністю і своєчасністю винесення рішень та розпоряджень про призначення (перерахування) пенсій чи про відмову у призначенні (перерахуванні) пенсій. Надає консультативну допомогу підприємствам, організаціям,установам, громадянам зпитань пенсійного забезпечення.

  Відділ платежів до пенсійної системи, контрольно-перевірочної роботи та ведення електронних реєстрів
Начальник відділу: Коваль Наталія Вікторівна Тел. (04332) 2-29-37
Особистий прийом громадян: понеділок з 08-00 до 13-00, 14-00 до 17-00, каб № 1
Адреса м. Жмеринка вул.. Асмолова. 1
Основними завданнями відділу є забезпечення надходжень від сплати страхових внесків до солідарної та накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі за обов’язковими професійними пенсійними програмами,збору на загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, інших коштів відповідно до законодавства, ведення обліку цих надходжень. Захист прав застрахованих осіб шляхом своєчасного аналізу і моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державногореєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.Проведення перевірок щодо достовірності відомостей,поданих до Реєстре застрахованих осіб, а також правильності нарахування, та сплати внесків на загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та інших платежів , контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України.

  Бюджетно - фінансовий відділ
Начальник відділу: Подзігун Тетяна Павлівна. Тел.( 04332) 2-08-94
Адреса м. Жмеринка вул.. Асмолова. 1
Основними завданнями відділу є забезпечення належного планування та виконання плану доходів і видатків Управління, неухильне дотримання обґрунтованості, ефективності, цільового використання коштів, забезпечення своєчасного і в повному обсязі спрямування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги всім категоріям пенсіонерів, інші заплановані витрати, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності, відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті договірних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, забезпечення використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів.

  Юридичний сектор
Завідувач сектору: Бабіїць Юлія Володимирівна. Тел. ( 04332) 2-04-94
Особистий прийом громадян: п’ятницяз 08-00 до 13-00, каб № 6
Адреса м. Жмеринка вул.. Асмолова. 1
Основними завданнями є забезпечення правильного застосування законодавства під час виконання функцій, покладених на Жмеринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області. Узагальнення разом з відповідними структурними підрозділами та аналіз практики застосування законодавства. Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів, господарських договорів (угод), інших нормативних актів та розпорядчих документів, що подаються на затвердження керівництву управління. Ведення роботи з обліку та підтримання в контрольному стані законодавчих актів. Захист інтересів Пенсійного фонду та його органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів що стосуються інтересів Пенсійного фонду. Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби та іншими органами;. Забезпечення додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення органами Пенсійного фонду.

  Сектор організаційно-інформаційної роботи та адміністративно-господарського забезпечення
Завідувач сектору: Зворикіна Ганна Василівна. Тел. .( 04332) 2-24-64
Адреса м. Жмеринка вул.. Асмолова. 1
Основним завданням сектору є забезпечення організаційно-інформаційного супроводження діяльності управління. Ведення загального діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України та діловодства за документами з позначкою «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави в Пенсійному фонді України та його органах.

  Сектор підтримки, адміністрування та захисту інформаційно-аналітичнихсистем
Завідувач сектору: Швець Сергій В’ячеславович. Тел. ( 04332) 2-24-64
Адреса м. Жмеринка вул.. Асмолова. 1
Основними завданнями сектору є здійснення функцій адміністрування інформаційно-аналітичних систем, електронних реєстрів та мереж, забезпечення захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, впровадження та супровід програмного забезпечення, що експлуатується в межах сектору. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації. Здійснює захист інформації інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж. Організовує роботу локальної мережі та комп‘ютерного парку управління, здійснює функції адміністрування систем та мереж, що функціонують в межах управління.

  Головний спеціаліст з кадрів – Сегеда Віра Василівна Тел. (04332) 2-04-94
Адреса м. Жмеринка вул.. Асмолова. 1
Основними завданнями є забезпечення об’єктивності, прозорості і гласності при прийнятті на державну службу і просування по службі. Проведення роботи по укомплектуванню управління висококваліфікованими кадрами. Ведення обліку особового складу управління та встановленої документації по кадрах. Контроль за дотриманням працівниками управління вимог Закону України «Про державну службу» та про засади запобігання та протидії корупції.

 

  1. Зміни щодо тривалості страхового стажу для призначення пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника (Скачати)

  2. Порядок призначення пенсій Особливі заслуги перед Україною (Скачати)

  3. Порядок виплати пенсій за січень 2017 року (Скачати)