Апарат Жмеринської районної державної адміністрації

  Загальний відділ апарату районної державної адміністрації

  Адреса: вул. Богдана Хмельницького,14, ІІ поверх

  Заступник керівника апарату - начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

  Савкова Світлана Василівна

  Телефон ( 04332) 5-00-11

 

  Головний спеціаліст відділу:

  Коломієць Ігор Ярославович

  Телефон ( 04332) 5-00-15

  Секретар керівника районної державної адміністрації:

  Пахолюк Анастасія Сергіївна

  Тел. ( 04332) 5-00-10

  Основні завдання відділу:

 1. встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в районній державній адміністрації на основі використання сучасних засобів техніки та скорочення кількості документів;
 2. розроблення Інструкції з діловодства, номенклатури справ;
 3. забезпечення чіткої організації діловодства в районній державній адміністрації, контролю за строками проходження і виконання службових документів;
 4. здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади (в частині виконання ними повноважень місцевих державних адміністрацій) та органами місцевого самоврядування (в частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної, районної державних адміністрацій, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад (далі – документи), а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
 5. підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів;
 6. здійснення перевірки стану виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади й органами місцевого самоврядування та інформування керівництва районної державної адміністрації з цих питань;
 7. підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
 8. надання методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату в організації діловодства;
 9. ведення архівної справи в апараті районної державної адміністрації;
 10. ведення обліку, зберігання і використання матеріалів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави (з грифом «Для службового користування»);
 11. організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації;
 12. надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, а також органам місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 13. впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства, науковцями, експертами; - аналіз і прогнозування суспільно – політичних процесів у районі;
 14. сприяння райдержадміністрації у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;
 15. організація разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю за участю представників інститутів громадянського суспільства;
 16. забезпечення співпраці райдержадміністрації із засобами масової інформації різних форм власності;
 17. забезпечення проведення державної політики в інформаційній сфері району.

  Сектор фінансово – господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

  Адреса: вул. Богдана Хмельницького,14, ІІ поверх

  Телефон: (04332) 5-00-06

  Завідувачка сектором фінансово – господарського забезпечення, головний бухгалтер

  Кульпіта Олена Валеріївна

  Головний спеціаліст сектору

  Думенко Тетяна Іванівна

  Основні завдання сектору:

 • здійснення матеріально – технічного та господарсько – побутового забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

  Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

  Адреса: вул. Богдана Хмельницького,14, І поверх

  Телефон: ( 04332) 5-12-19

  Графік прийому: щоденно з 8-00 до 17 -00 год.

  Начальник відділу

  Тріскун Олександр Вікторович

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Основні завданнями відділу :

 • ведення Державного реєстру виборців;
 • складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

  Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

  Адреса: вул. Богдана Хмельницького,14, ІІ поверх

  Завідувач юридичного сектору

  Сенько Юрій Ярославович

 

 

 

  Головний спеціаліст юридичного сектору:

  Ковальська Олена Віталіївна

  Основні завдання сектору :

 • здійснення правового забезпечення діяльності райдержадміністрації;
 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно – правових документів адміністрацією та її працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • пропаганда чинного законодавства України.
 • забезпечення належного розгляду звернень громадян та організація прийому з особистих питань і виїзних прийомів громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату райдержадміністрації;
 • забезпечення належного виконання вимог, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації»

  Головний спеціаліст з питань персоналу апарату районної державної адміністрації:

  Винокурова Тетяна Євгеніївна

  Тел. ( 04332) 5-00-07

  Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно - секретної роботи апарату районної державної адміністрації:

  Нех Михайло Іванович

  Тел. ( 04332) 5-00-29