Порядок
використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установку індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока

  Виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока (далі – часткове відшкодування витрат на установку) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння та холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва, за умови утримання у власному домогосподарстві 3 (три) і більше голів корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку, в розмірі 50 % вартості установки.

  Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат на установку один раз на 5 років.

  Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворює комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на отримання часткового відшкодування витрат на установку (далі – Комісія) та затверджує Положення про її роботу. До складу Комісії обов’язково включаються голови постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, представники Управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області та Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Очолює комісію директор Департаменту.

  Для отримання часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають в Департамент щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року наступні документи:

 1. довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;
 2. копії паспортів великої рогатої худоби; ветеринарних карток до них (за їх наявності);
 3. копію технічної документації на установку (інструкція або паспорт);
 4. оригінал платіжного документу (товарний чек або квитанція про оплату);
 5. копію паспорта особи;
 6. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 7. довідку про відкриття поточного рахунку в банку.

  Документи розглядаються в порядку черговості їх подання.

  Документи, прийняті від фізичних осіб та не включені до реєстру осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, в зв’язку з недостатнім фінансуванням, в т. ч. прийняті у 2017 році, розглядаються на першому засіданні Комісії в межах обсягу виділених асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у поточному році.

  Документи для отримання часткового відшкодування витрат на установку, закуплену фізичною особою з 1 грудня по 31 грудня поточного року включно, в т. ч. закуплені з 1 грудня по 31 грудня 2017 року включно, подаються з 1 січня наступного року в межах обсягу виділених асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у поточному році.

  Комісія щомісяця до 10 числа та до 10 грудня поточного року на підставі зазначених документів визначає кількість установок, витрати по закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, приймає рішення щодо включення до реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування та складає відомість про суми часткового відшкодування у розрізі фізичних осіб за встановленою формою.

  Департамент подає органам Казначейства аналогічну відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.


 1. Постанова КМУ №106 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (Скачати)
 2. Постанова КМУ №107 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва(із змінами) (Скачати)
 3. Постанова КМУ №587 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (Скачати)
 4. Урядова підтримка аграрного сектору України (Скачати)

 

  Розпочато прийом заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності (Відкрити)