Інформація щодо дотримання обов’язків поліцейськими у сфері дотримання прав громадян.

  Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

  Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:

 1. перевірка документів особи;
 2. опитування особи;
 3. поверхнева перевірка і огляд;
 4. зупинення транспортного засобу»
 5. вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
 6. обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
 7. проникнення до житла чи іншого володіння особи;
 8. перевірка дотримання вимог дозвільної системи ОВС;
 9. застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото – і кінозйомки, відеозапису, засобів фото – і кінозйомки, відеозапису;
 10. перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та ін.. категорій осіб;
 11. поліцейське піклування.

  Поліцейський має право затримати особу у випадку вчинення нею адміністративного правопорушення або за підозрою у вчиненні злочину.

  Мета затримання :

 1. припинення адміністративного правопорушення;
 2. установлення особи правопорушника;
 3. складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складання його на місці правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим.

  Права затриманої особи:

 1. знати суть і причини затримання ;
 2. надавати пояснення або відмовитися надавати пояснення
 3. захищати себе особисто або через обраного ним захисника;
 4. на невідкладну медичну допомогу;
 5. безкоштовно користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою судового розгляду;
 6. Не визнавати свою вину в учиненні правопорушення.

  Про факт затримання складається протокол, який містить інформацію про час і місце затримання, причини затримання, результати особистого огляду (розшуку), клопотання, заяви або скарги затриманої особи.

  Особистий огляд може проводити поліцейський однієї статі із особою, яка оглядається. На прохання особи, яка оглядається може бути запрошено дві особи тієї ж статі.

  Дані правила можуть бути не виконанні у випадку оперативної необхідності забезпечити безпеку патрульного і третіх осіб.

  Під час перевірки порушнику надається право добровільно пред’явити предмети або документи, які представляють інтерес для подальшого ведення справи. У випадку обґрунтованої підозри, що затриманий приховує під одягом заборонені предмети і від їх добровільного пред’явлення відмовляється, може бути проведено особистий обшук відповідно до вимог КК України (ст. 236).