Дана стаття присвячена одній із складових пенсійної системи України – накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Структуру національної пенсійної системи визначено ст.2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ця структура складається з трьох рівнів, а також окремих пенсійних програм (ст.4 зазначеного Закону).

  Накопичувальна система відноситься до другого рівня загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування до вічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом.

  Ця система ще не функціонує. Вона має бути впроваджена за певних соціально-економічних умов, визначених законодавством (див. Прикінцеві положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). Наразі в державі здійснюється відповідна підготовча робота. Учасниками цієї системи будуть усі застраховані особи (на початку функціонування лише ті, які ще не досягли певного, визначеного законодавством віку).

  Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов'язкових страхових внесків до пенсійної системи) накопичуватиметься обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись).

  При інвестуванні пенсійних активів компанії будуть діяти згідно з вимогами законів щодо напрямків інвестування, ринків на яких можна буде здійснювати інвестиції та вимог щодо диверсифікації (вкладання коштів у різні напрямки) інвестиційних вкладень. Безпосереднє зберігання пенсійних активів буде здійснювати банківська установа – зберігач, яка буде нести відповідальність за цільове використання цих активів. Кошти, що обліковуватимуться на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян будуть власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними при досягненні пенсійного віку (або, у випадках передбачених законом, раніше цього терміну, наприклад у випадку інвалідності). Індивідуальні пенсійні накопичення громадян будуть успадковуватися. Виплати з Накопичувального фонду будуть здійснюватися додатково до виплат із солідарної системи.

  Розмір пенсії в такій системі залежатиме від розміру страхових внесків та терміну, протягом якого ці внески накопичувались і розміру отриманого на них інвестиційного доходу.

  Адміністративне обслуговування цієї системи буде здійснюватися Пенсійним фондом України.

  Жмеринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області