Мито, його види та ставки

  Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  В Україні застосовуються такі види мита:

  • ввізне мито - на товари, що ввозяться на митну територію України.
  • вивізне мито - на українські товари, що вивозяться з України.
  • сезонне мито – на окремі товари на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення.
  • особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне та додатковий імпортний збір - з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників та незалежно від інших видів мита.

  Мито обраховується:

  • у відсотках до митної вартості товарів (адвалорна ставка),
  • у грошовому розмірі на кількість товарів у встановлених законом одиницях виміру (специфічна ставка);
  • одночасно у відсотках до митної вартості товарів та у відсотках до митної вартості товарів (комбінована ставка).

  Об'єктами оподаткування митом є:

  • товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами;
  • товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до розділу XII Митного кодексу, а також розділів V та VI Податкового кодексу України;
  • товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах органів доходів і зборів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення встановлених строків зберігання та реалізуються відповідно до статті 243 Митного кодексу.

  В залежності від обраного митного режиму законодавством установлено звільнення, умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, а от звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати забороняється.