Кажуть, що все збудовано на взаємодопомозi, i з цим твердженням важко не погодитися, адже незгоди мiж краïнами , затяжнi вiйни та штучнi голодомори нiколи не приводили анi до покращення життя населення, анi до економiчного пiднесення. Страшнi подiï на сходi стали справжнiм iспитом на милосердя для украïнського народу, i нам пiд силу довести, що ми гiднi слави наших мужнiх захисникiв.

  Щорiчно восени на теренах Жмеринського району проходить благодiйна акцiя "П'ять картоплин ", метою якоï є виховання в молодi принципiв гуманiзму i традицiй милосердя. Цьогорiч учнi Могилiвськоï ЗОШ в рамках вищезгаданого заходу спiльними зусиллями зiбрали близько 540 кiлограмiв картоплi. Адмiнiстрацiя та учнiвське самоврядування вирiшили допомогти воïнам АТО та звернулися до школярiв з оголошенням про збiр провiанту для украïнських солдатiв.І вже наступного дня учнi та педагогічний колектив школипринесли все, що було необхiдно. Пiдрахувавши запаси,дiйшли до висновку, що, окрiм картоплi, зiбрано 7 ящикiв консервацiï,15 кiлограмiв макаронiв, близько 50кiлограмiв овочiв, 12 лiтрiв меду та пакунок теплого одягу. До гуманiтарного вантажу школярi також додали листи та малюнки для бiйцiв АТО, сподiваючись, що вони пiдтримають солдатiв та нагадають ïм про молоде поколiння украïнцiв, яке вони захищають, взявши до рук зброю. Усе передали волонтерам Вiнницькоï мiськоï ради та благодiйному фонду "Подiльська громада". 27 жовтня до школи завiтали волонтери Андрiй Михайлович Дручинський та Андрiй Михайлович Тишпаль та забрали зiбрану провiзiю.

  Акцiя милосердя вiдбулася за пiдтримки заступника голови батькiвського комiтету Сергiя Григоровича Кожухiвського, який встановив зв'язок з благодiйниками Вiнниччини та допомiг школi з вирiшенням багатьох органiзацiйних питань. Могилiвська ЗОШ планує і далі спiвпрацювати з волонтерським рухом i вже скоро вiдправить новий гуманiтарний вантаж для украïнських вiйськових на сходi держави.

  Ковальчук Ірина, учениця 11 класу