З метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку галузей економіки району райдержадміністрацією забезпечено повне сприяння інвесторам у всіх галузях економіки. У 1 півріччі 2016 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 27,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 8,3 млн. грн. більше минулорічного показника.

  В аграрній сфері найбільше інвестовано коштів у придбання машин, обладнання, нежитлових будівель та транспортних засобів такими підприємствами району, як: ТОВ «Курланд» (3471,0 тис. грн.), ТОВ «Агро-Кряж 1» (825,0 тис. грн.), ТОВ «Куриловецьке і К» (194,0 тис. грн.).

  На території району діє три підприємства з прямими іноземними інвестиціями: ТОВ «Кристал» смт. Браїлів, ТОВ «Куриловецьке і К» с. Курилівці та ТОВ «Біоенерджі-Вінниця» смт. Браїлів.

  Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку району станом на 01.07.2016 року становить 434,6 тис. дол. США. Зменшення прямих іноземних інвестицій на 142,5 тис. дол. США у порівнянні з початком року спричинене коливаннями курсу валюти.

  У 2016 році в районі впроваджуються наступні інвестиційні проекти:

  1. «Будівництво гідроелектростанції на річці Рів в селі Демидівка». Інвестор - ТОВ «Гідроенергія-1» с.Мазурівка Чернівецького району Вінницької області. Суть інвестиційного проекту - виробництво електричної енергії високої напруги (10 кВт) та передача її на відстань 1,5 км до діючої мережі.

  2. «Будівництво комплексу з виготовлення боєприпасів по замкнутому циклу на виробничому майданчику КНВО «Форт» МВС України на території Демидівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області». Інвестор - Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт», м. Вінниця, вул. 600-річчя, 27. Суть інвестиційного проекту - виробництво боєприпасів.

  3. «Розвиток традиційного багатогалузевого селянського господарства» на території Кармалюківської сільської ради.

  Інвестор - Фермерське господарство «Смарагдовий маєток» с. Петрані Жмеринського району. Суть інвестиційного проекту - сільськогосподарське виробництво: -птахівництво (розведення качок, гусей); -розведення свиней на м’ясо; -бджільництво.

  Проектом передбачено відновлення роботи малого підприємництва у аграрній сфері та традиційного ведення господарства на селі з перспективою розвитку зеленого туризму.

  4. «Промислове вирощування осетрової риби і морепродуктів та їх переробка» на території Леляцької сільської ради (колишня хутрова фабрика).

  Іноземні інвестиції з Норвегії. Офіційним представником інвестора у Вінниці виступає фірма «Новосвіт». Суть інвестиційного проекту - розвиток галузі рибництва, промислове виробництво продукції аквакультури та її переробка.