Протягом 8 місяців 2016 року в районі народилось 460 дітей, померло 745 осіб.

  Померло в працездатному віці - 63 осіб, дітей до 1 року – 5.

  Основною причиною смертності серед дорослого населення є серцево-судинні захворювання, на які припадає 82% причин смертності, на другому місці – онкологічні захворювання – 13%, на третьому – хвороби органів травлення – 3%.

  Причинами малюкової смертності стали вроджені вади та перинатальна патологія.

  Показник загальної захворюваності становить 13089,9 на 10 тис. населення, серед якої 45% припадає на хвороби органів кровообігу в тому числі на гіпертонічну хворобу – 39,4%, цереброваскулярні хвороби – 10,5%, ішемічну хворобу серця – 40,6%.

  Тому основні завдання, які стоять перед первинною ланкою медичного забезпечення району - це профілактичні заходи, спрямовані на раннє виявлення та диспансерне спостереження за пацієнтами, які мають фактори ризику серцево-судинних захворювань.

  Кількість хворих, які перебувають на диспансерному обліку з захворюванням серцево – судинної системи становить 35378. Взято на облік за 8 міс 2016 року – 6930, знято з обліку по одужанню – 3549.

  Ведеться спостереження за особами, які мають фактори ризику до таких захворювань, як туберкульоз, онкологічні захворювання, цукровий діабет.

  Оглянуто профілактично з метою виявлення туберкульозу – 12843 дорослих особи. Виявлено хворих на туберкулез – 27, із них деструктивних форм – 9.

  Вихід на первинну інвалідність становить 33,92 на 10 тис. населення і цей показник дещо зменшився, порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

  В центрі ПМСД розгорнуто 90 ліжок денного стаціонару, в якому за 8 місяців 2016 року пролікувалось 2018 хворих. Середній термін лікування хворого на ліжку становить 7,8 дня.