Пенсійне забезпечення шахтарів

  Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (далі — Закон) передбачено, що мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7 років шість місяців (жінки) за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи в розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

  Статтею 1 Закону передбачено, що його чинність поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди; працівників шахтобудівних підприємств, зайнятих на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

  Крім того, за статтею 7 Закону членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

  Ухвалений 31 березня 2016 р. Закон України № 1066 «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо праців¬ників калієво-магнієвих та озокеритних копалень», який надає право працівникам, котрі видобувають магнієві солі (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди, і зайняті на підземних роботах повний робочий день не менш як 15 років (чоловіки) та 7 років шість місяців (жінки), одержувати шахтарську пенсію мінімального розміру, набирає чинності з 1 січня 2017 р.

  У зв'язку з цим у Порядок встановлення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного ви¬падку на виробництві або професійного захворювання, щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 862, внесено зміни постановою від 31.08.2016 р. № 576, згідно з якими з 1 січня 2017 р. члени сімей зазначених шахтарів, якщо їхня смерть буде пов'язаною з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, матимуть право на доплату до пенсії в разі втрати годувальника в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, на кожного утриманця.