Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, звертає увагу, що процес оподаткування прибутку передбачає його обчислення на підставі даних бухгалтерського обліку та подальшого коригування визначеного у фінансовій звітності фінансового результату на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу (далі – Кодекс). Операції з продажу та придбання цінних паперів є особливими операціями, які мають вплив на об’єкт оподаткування. Обрахунок різниць щодо вказаних операцій визначено положеннями пункту 141.2 статті 141 Кодексу, а саме: фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від'ємного або зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

  Законодавство встановлює, що платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з дотриманням положень бухгалтерського обліку та, відповідно, окремо визначати загальний фінансовий результат від таких операцій. Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з продажу цінних паперів, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, сума такого від'ємного значення зменшує загальний фінансовий результат від операцій з цінними паперами у наступних податкових періодах. Якщо ж загальна сума прибутків від «ціннопаперових» операцій перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового періоду платника податку.

  Таким чином, фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню (збільшенню) на суму позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначеного у вигляді різниці.

  Різниці не формуються та об’єкт оподаткування не коригується у випадку проведення:

  - операцій з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;

  - операцій РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визнаються кредитними;

  - операцій з деривативами.