Служба у справах дітей райдержадміністрації інформує про новації в законодавстві та нормативно-правових актах України з питань захисту прав дітей.

  Так, відповідно до змін, внесених у ст. ст. 164, 170 Сімейного кодексу України, під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав або про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу.

  Відповідно до змін, внесених у ст. 166 Сімейного кодексу України, при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 року №458 «Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю» внесено зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу, Положення про прийомну сім’ю.

  Внесені зміни:

  • забезпечення діяльності дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї у разі їх переміщення до іншої адміністративно-територіальної одиниці (зміна місця роботи батьків, покращення житлових умов, купівля або отримання у спадок будинку, квартири, необхідність лікування батьків або дітей, тощо);
  • недопущення одночасного застосування в дитячому будинку сімейного типу, прийомної сім’ї різних форм влаштування дітей;
  • зобов’язання батьків-вихователів і прийомних батьків забезпечувати право дітей на усиновлення;
  • при поповненні дітьми прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу обов’язкове надання довідки про доходи за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) – середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не має бути меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
  • надання довідки про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань при утворенні прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;
  • законодавче закріплення норм щодо влаштування дітей у сім’ї за місцем первинного обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній адміністративно-територіальній одиниці з метою посилення відповідальності громади за дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх житлом тощо.

  Вищезазначені зміни до положень про дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім’ю обумовлені необхідністю усунення недоліків, виявлених під час реалізації законодавства з питань функціонування дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та посилення захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у таких сім’ях.

  З метою забезпечення належного виконання покладених на батьків-вихователів функцій, законодавством чітко передбачено, що загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

  У статті 63 Цивільного кодексу України, пункті 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 визначено, що опікун, піклувальник призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічними.

  Відповідно пункту 17 Положення про дитячий будинок сімейного типу, пункту 14 Положення про прийомну сім’ю, створити дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю можуть повнолітні та працездатні особи, за винятком осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом до соціальних і демографічних груп населення. Така ж вимога, щодо надання довідки про заробіток (дохід), і у разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування в існуючий дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім’ю. (Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"» від 19 травня 2016 року №1384-VIII внесено зміни в статтю 7 щодо установлення у 2016 році прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць).

  Одночасно нагадуємо, що відповідно до ст. ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо:

  • організації роботи щодо запобігання бездоглядності дітей;
  • вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо захисту прав дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;
  • вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

  Особливо звертаємо увагу на реалізацію права дитини, що залишилась без батьківського піклування, на виховання в сім’ї громадян.