Ураховуючи запит суспільства на зменшення податкового навантаження на пенсії, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підтримав соціально важливий проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій, поданий Кабінетом Міністрів (реєстр. № 4542, далі – Закон)

  2 червня 2016 р. Верховною Радою України цей законопроект було ухвалено як Закон України, який набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 липня 2016р..

  Цим Законом через унесення змін до пп. 164.2.19п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) збільшено неоподатковуваний розмір пенсій (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно ДО закону) або щомісячного довічного ГРОШОВОГО утримання, одержуваних платником податку з Пенсійного фонду Украї¬ни чи бюджету згідно із законом. Такий неоподатковуваний РОЗМІР установлено на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), установленого на 1 січня звітного податкового РОКУ (у 2016 р. – 10740грн). Тобто з 1 липня цього РОКУ, якщо РОЗМІР пенсії не перевищуватиме 10740 грн, вона взагалі не буде оподатковуватися. Оподаткуванню підлягатиме лише перевищення розміру пенсії понад 10740 грн.

  Слід зазначити, що такий порядок оподаткування пенсій стосуватиметься всіх пенсіонерів: як непрацюючих, так і тих, що, перебуваючи на пенсії, ще й працюють.

  Нагадаємо, що в Україні з 2015 р. оподатковувалися пенсії, розмір яких перевищував три розміри мінімальної заробітної плати (в частині такого перевищення). Так, 2015 р. оподатковувалося перевищення пенсій розміром понад 3654 грн, з 1 січня до 1 липня цього року оподаткуванню підлягало перевищення розміру пенсій понад 4134 грн.

  Отже, з набранням чинності Законом від оподаткування пенсійних виплат звільнятимуться такі соціально вразливі категорії осіб похилого віку, як інваліди, ветерани війни, чорнобильці, шахтарі. науковці, військові тощо.

  За даними Пенсійного фонду України, число пенсіонерів, які одержують пенсію понад 10740 грн, становить близько 4,5 тис. осіб і переважно це судді, прокурори, народні депутати, чиновники вищих рангів та інші високопосадовці.

  Слід також зазначити, що на підставі пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу з набранням чинності цим Законом пенсії в названому розмірі не обкладатимуться також військовим збором. Відповідно в разі перевищення пенсії понад установлений розмір тільки сума перевищення пенсії обкладатиметься військовим збором за ставкою 1,5%.

  Також Законом унесено зміни до п. 167.4 ст. 167 Кодексу, якими змінено ставку (з 15 на 18%) обкладання податком на доходи фізичних осіб, яка застосовуватиметься до суми перевищення пенсії (враховуючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

  Тобто з 1 липня 2016 р. перевищення пенсійних виплат понад установлений розмір (у поточному році — понад 10740 грн) обкладатиметься податком на доходи Фізичних осіб за ставкою 18%.

  Унесені Законом зміни в оподаткування пенсійних виплат не стосуються оподаткування пенсій, одержаних громадянами України з іноземних джерел.

  Такі пенсії, як і раніше, обкладатимуться податком на доходи фізичних осіб в повному обсязі за ставкою 18% як іноземні доходи відповідно до пп. 170.11.1 п. 170.11 Кодексу (якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

  Також Верховною Радою України не було підтримано передбачені ухваленим законопроектом пропозиції щодо скасування понижуючого коефіцієнта для виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Тому впродовж цього року працюючі пенсіонери, розмір пенсій яких перевищує 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, продовжуватимуть одержувати пенсію, на 15% меншу від призначеної. А пенсіонери, що працюють на спеціальних посадах (посади державної служби та прирівняні до них посади), до кінця цього року взагалі не будуть одержувати призначену їм пенсію.

  Заступник начальника Жмеринського об'єднаного управління Пенсійного фонду Украйни Вінницької області Н.Абрамова