Відомо, що вживання питної води низької якості безпосередньо впливає на стан здоров’я населення.

  Останнім часом проблеми забезпечення населення якісною питною водою є дуже актуальними в зв'язку з забрудненням природних джерел водопостачання та їх недостатньою кількістю. Неконтрольоване забруднення ґрунту господарськими відходами призвело до порушення якості води в джерелах водопостачання та невідповідності її нормативним вимогам .

  Якість питної води оцінюється за хімічними, фізичними та мікробіологічними характеристиками, які регламентуються Державними санітарно-гігієнічними правилами і нормами 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Аналіз якості питної води централізованого та децентралізованого водопостачання частини міста та району забезпечує моніторинг, який проводить ВСП Жмеринський міськрайонний відділ лабораторних досліджень.

  З досліджених в 2020 році 89 проб питної води з колодязів громадського користування в м. Жмеринка та населених пунктах Жмеринської громади вміст нітратів в питній воді перевищував гранично допустиму концентрацію в25 колодязях, що складає 21% від кількості досліджених проб води, перевищення вмісту нітратів- в середньому в 1,3 рази, що свідчить про віддалене в часі забруднення води органічними речовинами внаслідок близького розміщення біля колодязів джерел забруднення поверхневих вод – каналізаційних всмоктуючих колодязів, вигрібних ям надвірних туалетів, обладнання місць відходів від тварин, безконтрольного використання агрохімікатів. По мікробіологічним показникам не відповідає нормативним вимогам питна вода з 54 криниць загального користування, що складає 60,6% від кількості досліджених проб води.

  З метою профілактики інфекційних та інших захворювань слід нагадати, що необхідністю є щорічна очистка та знезараження криниць з подальшим повторним лабораторним контролем води в колодязях не тільки загального, а й індивідуального користування.

  Завідувач ВСП Жмеринський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Л.Г.Голева