Законодавство України передбачає, що у декрет може йти не лише мати дитини, а й інші родичі. Стаття 179 Кодексу законів про працю України, а також відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки» декретну відпустку з догляду за дитиною можуть взяти не лише мати, але й батько, дідусь, бабуся, опікун, один з прийомних батьків чи інший родич.

  Згідно статті 179 Кодексу законів про працю України на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

  Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

  За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

  Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

  Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

  У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

  Відпустки для догляду за дитиною, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

  За бажанням у період перебування у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

  Закон передбачає, можливість використовувати відпустки як повністю, так і частково. Тобто батько та мати можуть розділити її навпіл.

  Відповідно до статті 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

  Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

  Роботодавці не мають права відмовляти батькові, що виявив бажання піти у декретну відпустку. За батьком зберігається робоче місце і нараховується пенсійний стаж та до трьох років виплачується допомога при народженні дитини. Якщо ж роботодавець відмовляє чоловікові в оформленні декретної відпустки, то необхідно таку відмову оформити письмово та оскаржувати її в суді.

  Для оформлення відпустки по догляду за дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи:

  • заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • довідку, що свідчить про те, що мати дитини приступила до роботи в умовах повного робочого часу, до закінчення відпустки по догляду за дитиною (видається така довідка за місцем роботи) або вийшла на роботу до закінчення терміну соціальної відпустки;
  • документ, що підтверджує родинні зв’язки (по можливості).

  Додатково отримати безоплатну первинну чи вторинну правову допомогу можна в Жмеринському бюро правової допомоги :

  • звернутись письмово за поштовою адресою Жмеринського бюро правової допомоги : 23100, Вінницька обл., м.Жмеринка, вул.Валерія Брезденюка, 19.
  • на електронну пошту.
  • за телефоном : (04332) 2-28-08

  Начальник відділу «Жмеринське бюро правової допомоги» В.С. Цимбал