Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474, встановлено, що одним з пріоритетних напрямів реформи державного управління є реформування системи оплати праці державних службовців, яка на цей час є непрозорою і розбалансованою.

  З цією метою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 622-р схвалено Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затверджено план заходів з її реалізації.

  Реформа оплати праці спрямована на підвищення конкурентоспроможності заробітної плати на посадах державної служби, має складний міжсекторальний характер і передбачає наслідки, які матимуть вплив на державних службовців і всю систему державної служби, її стабільність і спроможність.

  Зазначене потребує суттєвого аналітичного опрацювання сучасного стану справ, з’ясування усіх викликів та загроз у системі державної служби в Україні, оцінювання ризиків поширення негативних тенденцій, визначення пріоритетів якісного зростання, а також формування на зазначеній основі пропозицій щодо ефективних стратегічних напрямів реформування та подальшого розвитку.

  З метою проведення стратегічного аналізу реформи системи оплати праці державних службовців в Україні НАДС проводить анонімне опитування державних службовців щодо загроз у сфері реформування системи оплати праці, впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на впровадження такої системи (далі - опитування).

  Опитування підготовлено з урахуванням підходу до управління ризиками різного типу міжнародного стандарту ISO 31000:2018, розробленого Технічним комітетом № 262 «Менеджмент ризику» Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

  Враховуючи викладене, просимо заповнити опитувальник державними службовцями категорії «Б», а також не менше третини державних службовців категорії «В» відповідного державного органу, включно з державними органами, що належать до сфери управління вашого державного органу (у разі наявності).

  Електронну версію опитувальника розміщено за посиланням https://u.to/EqFkGO.

  Опитування триває до 16 вересня 2020 року.

  Сподіваємося на плідну співпрацю.