Прикро усвідомлювати те, що в ході розслідування нещасних випадків з’ясовується, що більшості з них можна б уникнути, якби вчасно було проведено профілактичну роботу.

  Чому ж трапляються нещасні випадки? Перш за все - внаслідок невиконання посадових обов'язків керівниками, недотримання вимог інструкцій з питань охорони праці виконавцями робіт, відсутність або недосконалість системи управління охороною праці.

  Іншими словами, виробничий травматизм є, насамперед, наслідком недоліків і упущень у роботі керівників підприємств та спеціалістів з охорони праці, а в другу чергу - самих працівників. Тому для уникнення нещасних випадків на виробництві всім учасникам процесу необхідно виконувати основні вимоги та правила.

  Очевидно, що перед тим, як допустити працівника до виконання певної роботи, необхідно пересвідчитися, чи вміє він її виконувати. У разі потреби - організувати проходження відповідного навчання згідно із законодавством.

  Перед допуском до самостійної роботи працівник має обов’язково пройти інструктаж з питань охорони праці на робочому місці один раз на 6 місяців, а на роботах з підвищеною небезпекою ще частіше - один раз на 3 місяці, як передбачено законодавством. Проводиться він за інструкціями з охорони праці, у яких відображаються вимоги безпеки праці перед початком роботи, під час її виконання та після завершення. Проведення інструктажу працівник засвідчує власним підписом, після чого несе відповідальність за дотримання вимог, викладених в інструкціях.

  На практиці часто інструктажі проводяться формально, інструкції на робочих місцях відсутні. А якщо працівник ознайомлений з інструкціями не належно, або взагалі такого ознайомлення не було, то як він буде їх виконувати?

  Доречним буде навести декілька прикладів. Так, працівницю під час виконання посадових обов’язків покусала собака. Під час розслідування випадку, потерпіла в поясненні написала, що перед тим як зайти до двору сім’ї, яка опинилася в скрутних життєвих обставинах, упевнилася, що собака був прив’язаний. Так, це правильно. Проте в інструкції з охорони праці зазначено: «по приїзді на місце здійснення соціального інспектування попросити господаря зачинити собаку». Як бачимо, вимогу інструкції порушено.

  Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку, тим безпечнішими стануть умови його роботи - і це є ключовим чинником профілактики травматизму на робочих місцях.

  Щодо видів робіт, під час виконання яких трапляються нещасні випадки, у першу чергу, хотілося б окремо виділити роботи, які проводяться на висоті. Так, однією з причин нещасного випадку на висоті незастосування працівником засобів індивідуального захисту під час виконання робіт.

  Слід ще раз нагадати, що роботи на висоті - є роботами підвищеної небезпеки. До виконання їх допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки. Роботи на висоті виконуються за нарядом-допуском або розпорядженням, до нарядів додаються проекти виконання робіт чи технологічні карти. Працівники, які виконують ці роботи, повинні застосовувати засоби індивідуального захисту: каски, запобіжні пояси тощо.

  Проводячи аналіз порушень нормативно-правових актів з охорони праці, які виявлені в ході розслідування дорожньо-транспортних пригод встановлено наступне:

  • не проводяться перед рейсові та після рейсові медичні огляди водіїв;
  • водіями не додержується графік змінності;
  • під час прийняття на роботу і в процесі роботи водії на підприємстві не проходять інструктаж, навчання з питань надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії;
  • водіям не проводяться інструктажі з безпеки дорожнього руху.

  Практика засвідчує, що запобігання виробничому травматизму, як явищу, не може бути забезпечено реалізацією якогось одного, навіть дуже ефективного заходу. Для цього необхідно використовувати можливості комплексного підходу, а саме: техніки і технології виробництва, системи організації і управління виробництвом, психології праці, чинної законодавчої бази з охорони праці. Важливе значення має вдосконалення технологічних процесів, впровадження сучасного технологічного устаткування та ін.

  Роботодавці повинні усвідомити, що наймаючи робітників і використовуючи їхню працю, вони стають відповідальними за їхнє життя і здоров'я, а працівники - зобов'язані дотримуватися законодавства з охорони праці.

  Головний спеціаліст з питань праці Тетяна МЕЛЬНИК