Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» на органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації покладено функції щодо опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей тощо.

  Тому для виконання даних функцій та з метою посилення уваги суспільства до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та законних інтересів, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї була розроблена районна програма «Соціальний захист і підтримка дітей незахищених категорій на 2011-2016 роки».

  Упродовж 2011 – поточного років діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації була спрямована реалізацію заходів даної програми на теренах Жмеринського району. Зокрема, проведено низку заходів, метою яких було надання організаційно-методичної допомоги, координація роботи виконкомів сільських та селищної рад, суб’єктів соціальної роботи з сім’ями та дітьми, здійснення заходів щодо захисту прав дітей.

  Фінансування заходів даної програми дало змогу вчасно реагувати на звернення громадян, повідомлення суб’єктів соціальної роботи шляхом обстеження умов проживання дітей, проведення рейдів у територіальних громадах району, а також організувати і провести районні заходи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надати кожній дитині – учаснику заходу набори продуктів харчування, подарунки, в т.ч. новорічні солодкі подарунки (на загальну суму 65303 грн.) і матеріальну допомогу. За період дії даної програми матеріальної допомоги було надано на загальну суму 101106 грн.

  Щороку проводились обстеження умов проживання всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, і перебували на обліку служби. Під час обстеження проводилась профілактично-роз’яснювальна робота з батьками стосовно недопущення вчинення насильства в сім’ї та поза сімейним оточенням, створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей, належного виконання своїх батьківських обов’язків. При встановленні свідомого нехтування своїми обов’язками, ухилення від їх виконання відносно своїх дітей службою застосовувалась крайня міра впливу на батьків – позбавлення їх батьківських прав. За період 2011 рік – 6 місяців 2016 року за ініціативою служби у справах дітей 29 батьків було позбавлено батьківських прав відносно 31 дитини.

  У 2011 році на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувало 119 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких 107 дітей перебувало у сімейних формах виховання, 12 дітей – в інтернатних закладах, що складало 10% від загальної кількості дітей даної категорії.

  Станом на 01.07.2016 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 99 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких 96 дітей перебуває у сімейних формах виховання, що складає 97%, 3 дітей – в інтернатних закладах, що складає 3% від загальної кількості дітей даної категорії.

  Таким чином, за період реалізації цієї районної програми кількість соціальних сиріт зменшилась на 20 дітей. Крім того, із 58 дітей, що посиротіли за період 2011 – І півріччя 2016 року, 57 влаштовано до сімейних форм виховання, зокрема: 21 дитина – в прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу, 30 – під опіку/піклування, 6 – усиновлено і лише 1 дитина з обмеженими фізичними можливостями, яка потребує спеціалізованого догляду, залишилась в закладі.

  Відомості про вищезазначену категорію дітей вносяться до єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»).

  Для введення єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти» в промислову експлуатацію та запобігання порушенню конфіденційності, цілісності та доступності системи та інформації, яка в ній оброблятиметься, передбачалось виконання комплексу заходів з обладнання приміщення служби у справах дітей та організації в ньому відповідного режиму.

  Службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється контроль за своєчасним прийняттям спадщини, проводиться профілактично-роз'яснювальна робота із законними представниками дітей щодо оформлення спадщини дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За сприяння служби оформлено спадкові права 3 дітей-сиріт, а саме оформлено земельні паї покійних батьків у власність дітей. На сьогоднішній день триває процес оформлення спадщини ще однієї дитини зазначеної категорії.

  За клопотаннями служби у справах дітей райдержадміністрації діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей та досягли 16-річного віку, і в яких відсутнє житло, зараховуються на квартирний облік при виконавчих комітетах сільських та селищної рад. Станом на 30.06.2016 року на квартирному обліку перебуває 9 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Проводиться робота в напрямку забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом спрямування селищних, сільських рад на визначення житлових приміщень та будинків, земельних ділянок, виділених під забудівлю житла, такими, що не мають власників і господарів, з метою передачі їх в комунальну власність з подальшим наданням їх, як соціальне житло, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

  Розпочато інвентаризацію та оцінку придатності житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, виконавчими комітетами сільських та селищної рад. Станом на 30.06.2016 року інвентаризацію та оцінку придатності житла проведено у 26 дітей зазначеної категорії.

  Начальник служби Н. Довгополюк