Незважаючи на те, що мораторій на відчуження землі сільськогосподарського призначення мав би закінчитися з початку 2020 року, він продовжує діяти. Пов’язано це з тим, що основною умовою скасування мораторію є набрання чинності законом про обіг земель. Оскільки прийняття цього закону не відбулося, то пункти 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України ще діють. Згідно з ними, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, а також не допускається:

  • купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 цього розділу або передані до комунальної власності відповідно до статті 14-1 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
  • купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10% та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.