При оформленні довідок про заробітну плату для призначення ( перерахунку ) пенсії виникає багато питань, зокрема:

  - які суми заробітної плати необхідно зазначити у довідці?

  - чи потрібно включати суми щомісячних премій, матеріальну допомогу та оздоровчі?

  При оформленні довідок, з метою уникнення помилок, необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • довідка видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та виплачену заробітну плату підприємством , установою чи організацією, де працювала особа, яка звернулася за пенсією.
  • якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то необхідні довідки видаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або державними архівними установами.

  При визначенні видів виплат, якщо включаються до довідок,необхідно керуватися наступними законодавчими актами: статтею 66 ЗУ від 05 листопада 1991 року №1788-ХІІ « Про пенсійне забезпечення», якою визначено, що у заробіток для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці, на які, за діючими правилами нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою системою оплати праці ( компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Також включається за відповідні періоди допомога по тимчасовій непрацездатності чи середній заробіток, що зберігається за працівником.

  Обов’язково слід пам’ятати про виплати одноразового характеру, які не враховуються для призначення (перерахунку) пенсії і тому не зазначаються у довідках. З жовтня 1992 року такі виплати визначені Переліком видів оплати праці, та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583; з травня 1998 року Переліком видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 року № 697. Одночасно звертаємо увагу, що суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, а також за дні тимчасової непрацездатності, включаються до фонду оплати праці місяця, за який вони нараховані. Жмеринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області