З метою узгодженого вирішення в районі проблем, що виникають в соціально – економічній сфері та стосуються прав та інтересів працівників і роботодавців, в районі створено на паритетних засадах району тристоронню соціально-економічну раду.

  Чинним актом рівноправних соціальних партнерів району є Угода між Жмеринською районною державною адміністрацією, Жмеринською районною радою, організацією роботодавців та координаційною радою профспілок Жмеринського району на 2017 – 2019 роки, якою передбачені основні принципи проведення соціально – економічної політики в районі, визначено її напрями та основні завдання.

  Спеціалістами управління соціального захисту населення проводиться робота по реалізації заходів на виконання регіональної угоди та сприяння розвитку соціального партнерства в районі.

  На підприємствах, установах та організаціях району укладено 154 колективних договорів.

  Середньомісячна заробітна плата працівників району, як головна складова грошових доходів, за IІ квартал 2019 року склала 11450 грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 163%. За своїм розміром вона перевищила прожитковий мінімум для працездатної особи в 5,7 рази та мінімальну заробітну плату в 2,4 раз.

  В районі заборгованість із виплати заробітної плати по економічно – активним підприємствам відсутня, станом на 01.10.2019 року на одному районному підприємстві – банкруті ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» в наявності є борг по заробітній платі, який становить 191 тис. грн.

  З метою посилення соціального захисту працівників в районі утворена робоча група з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

  За результатами роз’яснювальної роботи проведеної членами робочої групи 94 роботодавцями додатково оформлено 469 найманих працівників, додатково до бюджету надійшло 185,9 тис. грн.. ПДФО та 228,1 тис. грн.. ЄСВ.

  Закон України «Про охорону праці» формує принципи державної політики щодо реалізації конституційного права людини на безпечні та здорові умови праці в процесі трудової діяльності.

  Управлінням постійно вживаються заходи щодо підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці на суб'єктах господарювання району.

  З цією метою, в 2019 році проведено 2 засідання районної координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, на яких розглядались питання стану атестації робочих місць за умовами праці на промислових підприємствах та підприємствах сільського господарства, стану пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях, закладах. Рішення координаційних рад доводяться до керівників підприємств, установ та організацій району.

  Забезпечено виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у районі.

  Щоквартально здійснюється моніторинг стану травматизму невиробничого характеру.

  Спеціалістами відділу праці управляння проводиться облік нещасних випадків виробничого і невиробничого характеру. Протягом І півріччя 2019 року на території Жмеринського району стався 1 нещасних випадків виробничого характеру.

  В районі діє Комісія по проведенню навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Посадові особи підприємств, їх структурних підрозділів вчасно проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

  Одним із важливих питань соціального захисту працюючих є атестація робочих місць за умовами праці. На 1 липня 2019 року на 61 підприємствах, установах та організаціях району нараховується 529 робоче місце з шкідливими та несприятливими умовами праці, що підлягають атестації, атестовано 93 % робочих місць. За результатами атестації 1048 працівникам підтверджено право на пільги і компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах праці (пільгове пенсійне забезпечення, щорічні додаткові відпустки, доплати до тарифних ставок, безкоштовна видача молока, скорочена тривалість робочого тижня, додаткові відпустки за особливий характер праці).

  Станом на 01.10.2019 року в районі проживають 157 внутрішньо переміщених осіб, або 100 сімей ( для порівняння у 2017 році – 176 осіб). Із загальної кількості осіб: переселенці з АР Криму – 11 осіб, з Донецької та Луганської області – 146 особи, з них: 17 інвалідів, 78 осіб похилого віку, багатодітних сімей - 1, дітей віком від народження до 18 років - 27, працездатних – 52 особи.

  За ІІI квартал 2019 рік виплачено щомісячну адресну допомогу 54 внутрішньо переміщеній сім’ям на загальну суму 728,3тис. грн.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» протягом звітного періоду проведено 12 засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при голові райдержадміністрації. Рішенням комісії 96 внутрішньо переміщеним особам призначено/поновлено соціальні виплати.

  Спеціалісти управління проводять різнобічну роботу з внутрішньо переміщеними особами. Намагаються допомогти кожній людині, що звернулася, у вирішенні особистих соціальних, економічних, правових та інших проблем.