Населення.

  На 1 липня 2019р. чисельність наявного населення Жмеринського району (за оцінкою), становила 32910 осіб. Упродовж січня-червня 2019р. чисельність населення зменшилась на 184 особи.

  Доходи населення.

  У II кварталі 2019р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2985 осіб, порівняно з II кварталом 2018р. кількість працівників збільшилась на 16,9%.

  У II кварталі 2019р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 11450 грн, що на 63,0% більше її рівня у II кварталі 2018р. та яка в 3,6 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 124.9% середнього рівня по економіці по області.

  Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по Жмеринському району на 1 липня 2019р. становила 191,0 тис.грн.

  Соціальний захист.

  У січні-липні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 2874,1 тис.грн. в т.ч. у липні 205,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2019р. становив 2941,4 грн. У січні-липні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10205,3 тис.грн. в т.ч. у липні 580,6 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 99,8 % 82,1% відповідно.

  Ціни. Ціни на споживчому ринку Вінницької області у липні по відношенню до червня 2019р. знизились на 0,7%, порівняно з груднем 2018р. – зросли на 1,4%, по Україні у липні до червня 2019р. споживчі ціни знизились на 0,6%, до грудня 2018р. – зросли на 3,0%.

  Промисловість. За січень-липень 2019р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 125814,2 тис.грн, що складає 0,3% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 3759 грн.

  Послуги. У II кварталі 2019р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 1083,7 тис.грн., в т.ч. населенню – 138,7 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становила 12,8%.

  Будівництво. У січні-червні 2019р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 1125 м2 загальної площі житла.

  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-червні 2019р. порівняно з січнем-червнем 2018р. збільшився на 95,7%. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у січні-червні 2019р. становив 336 м2

  Капітальні інвестиції. За січень-червень 2019р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 36788 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 1098,3 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 3097 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.04.2019р. склав 115,4 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.19р.) на 2,0 тис.дол.США або на 1,8%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 3,4 дол.США.

  Транспорт. За січень-липень 2019р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 10,4 тис. тонн вантажів та виконано 4,0 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-липня 2018р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 19%, а вантажооборот – на 35%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-липні 2019р. становили 187,9 тис. пасажирів, пасажирооборот – 7,2 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 33% та 32% відповідно.

  Відділ статистики у Жмеринському районі