Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо оптимізації системи надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення та підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду України (Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 681).

  Реалізація положень постанови забезпечить впровадження електронної взаємодії між органами Пенсійного фонду України та іншими органами виконавчої влади, що дасть змогу використати потенціал 5—7 функціонуючих у державі електронних інформаційних реєстрів.

  А також скоротити перелік документів, які надаються під час призначення, перерахунку, виплати пенсій, встановлення надбавок та доплат до них, або переведення з одного виду пенсії на інший; досягнути прозорості та законності призначення пенсій за рахунок використання актуальної (достовірної) інформації, яка міститься у державних інформаційних ресурсах.