За І квартал 2019 року: зменшилась чисельність населення району, збільшилась середньомісячна заробітна плата та обсяг прийнятого в експлуатацію житла

  (Соціально-економічне становище Жмеринського району за січень-квітень 2019 року)

  Населення. На 1 квітня 2019р. чисельність наявного населення Жмеринського району (за оцінкою), становила 33003 осіб. Упродовж січня-березня 2019р. чисельність населення зменшилась на 94 особи.

  Доходи населення. У I кварталі 2019р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2691 осіб, порівняно з I кварталом 2018р. кількість працівників збільшилась на 10,3%.

  У I кварталі 2019р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 7670 грн, що на 36,9% більше її рівня у I кварталі 2018р. та яка в 2,4 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 91,2% середнього рівня по економіці по області.

  Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по Жмеринському району на 1 квітня 2019р. становила 191,0 тис.грн.

  Соціальний захист. У січні-квітні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 473,2 тис.грн. в т.ч. у квітні 459,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 2852 грн.

  Ціни. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у квітні 2019р. по відношенню до березня 2019р. становив 101,0%, до грудня 2018р. – 103,4%, на Вінниччині відповідно – 100,6% та 102,6%

  Послуги. У I кварталі 2019р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 853,8 тис.грн.

  Будівництво. У січні-березні 2019р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 666 м2 загальної площі житла.

  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-березні 2019р. порівняно з січнем-березнем 2018р. збільшився на 41,7%. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у січні-березні 2019р. становив 199 м2

  Капітальні інвестиції. За січень-березень 2019р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 18828 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 562 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 2245 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.04.2019р. склав 115,4 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.19р.) на 2,0 тис.дол.США або на 1,8%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 3,4 дол.США.

  Транспорт. За січень-квітень 2019р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 6,4 тис. тонн вантажів та виконано 2,3 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-квітня 2018р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 21%, а вантажооборот – на 38%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-квітні 2019р. становили 95,1 тис. пасажирів, пасажирооборот – 3,7 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 35% та 34% відповідно.

  Відділ статистики у Жмеринському районі