Дії пенсіонера при зміні місця проживання

  При переїзді на постійне або тимчасове місце проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці, пенсіонеру необхідно особисто звернутись до органу Пенсійного фонду України за новим місцем проживання з заявою про переведення виплати пенсії у зв’язку зі зміною місця проживання.

  При цьому необхідно пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік) та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

  При переміщені пенсіонера, виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється та поновлюється за новим місцем проживання з наступного місяця після останнього місяця припинення виплати пенсії за попереднім місцем проживання.