На виконання постанови КМУ від 20. 02. 2006р. № 182 "Про затвердження Порядку проведення державного соціально – гігієнічного моніторингу" фахівцями Жмеринського міськрайонного відділу лабораторних досліджень проведена відповідна робота щодо забезпечення лабораторного контролю за факторами навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я людини.

  Протягом І кварталу 2019року проведено 5477досліджень факторів довкілля, з яких 1,8 % не відповідають гігієнічним нормативам(2018р-1,35%, 2017р.-4,25 %).

  В 1 кв. 2019р. було заплановано та виконано 5111 досліджень, відібраних з об*єктів навколишнього середовища . Відсоток нестандартних досліджень в1 кв. 2019р. склав 1,8%, в1 кв. 2018р. - 1,2%, в т.ч . відсоток нестандартних по мікробіологічних показниках склав відповідно2,7та 1,5 %, санітарно- хімічних –2,3та 0,9 % , фізичних факторів – 0,5 та 0 %.

  З досліджених 47 проб води централізованого водопостачання на хімічні показники не відповідає 2,1% проб, в 1 кв. 2018р.-3,4% ; на мікробіологічні показники-4,3 % проб, в1кв. 2018р. -20,6%. По централізованому водопостачанню нестандартна за мікробіологічними показниками вода зареєстрована в с.Чернятин, в 2018р.- в с. Сідаво, Жуківці , Щученці, психоневрологічному будинку-інтернаті, за хімічними показниками – 1 нестандартна в с .Щученці в 2019р. та 2018р.

  По децентралізованому водопостачанню (криниці)досліджено 42проби води на хімічні та мікробіологічні показники, з яких відповідно 35,7% та 45,8% не відповідають нормативам. В 1кв. 2018р. зареєстровано нестандартних 20% проб по хімічним та 48%- по мікробіологічним показникам. По децентралізованому водопостачанню в 2019р. нестандартна вода за хімічними показниками зареєстрована в с. Носківці , смт. Браїлів, с. Станіславчик, в 2018р.- в Сьомаки, с. Станіславчик. По бактеріологічним показникам найбільша кількість нестандартних проб за 3 місяці 2019р.виявлена в смт.Браїлів , Носківці, Станіславчик, в 2018р.- в с . Сьомаки, Станіславчик.

  В 1 кварталі 2019р. досліджені проби води з поверхневих водойм на санітарно-хімічні , мікробіологічні та паразитологічні показники відповідали нормативним вимогам.

  З досліджених 15 проб ґрунту на санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники нестандартних не виявлено.

  Проведено моніторинг атмосферного повітря, досліджено 6 проб атмосферного повітря, в т.ч. проб атмосферного повітря на автомагістралях - 3 та 3 – в житловій зоні , нестандартних немає.

  Протягом кварталу на показники безпеки досліджено 57 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, з яких не відповідають гігієнічним нормативам 5,2% проб (2018р.-3,2%): з досліджених 39 проб на мікробіологічні показники нестандартних-7,7%, у 2018р. – нестандартних 50%; на санітарно-хімічні показники досліджено 18 проб продукції, нестандартних немає .

  Фахівцями відділу лабораторних досліджень здійснювалась санітарно-освітня робота та гігієнічне навчання працівників декретованих контингентів. Надруковано 2 статті в місцевій пресі, на сайтах місцевих органів самоврядування розміщено11статей, проведено126 бесід, прочитано 3 радіолекції.

  Завідувач ВСП Жмеринський МРВЛД Л.Г.Голева