У деяких випадках при виплаті доходу фізособам (наприклад, перехідних лікарняних, відпусткових тощо) досить складно нарахувати і обчислити ЄСВ, адже існує безліч законодавчих нюансів, які слід при цьому враховувати. Під час нарахування ЄСВ слід дотримуватися основних правил, установлених, зокрема, ст. 7, 8 Закону № 2464.

  Роботодавці нараховують ЄСВ за ставкою 22 % на базу нарахування, до якої входить (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464):

зарплата (за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати); винагорода за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД); оплата тимчасової непрацездатності; допомога по вагітності та пологах. Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), встановленої законом на місяць, за який отримано дохід , сума внеску розраховується як добуток МЗП і ставки ЄСВ (абзац другий ч. 5 ст. 8 Закону № 2464).

  Перехідні відпусткові

  Як відомо, відпусткові мають виплачуватися не пізніше за три дні до початку відпустки (ч. 3 ст. 115 КЗпП, ч. 1 ст. 21 Закону № 504). Але суми нарахувань за час відпустки, на відміну від їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно до часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці (пп. 1.6.1 Інструкції № 5). Відпусткові належать до фонду оплати праці, тому включаються до бази нарахування ЄСВ. Водночас ЄСВ нараховують у межах максимальної величини бази нарахування (ч. 3 ст. 7 Закону № 2464).

  Якщо період відпустки припадає на декілька календарних місяців , ЄСВ нараховують окремо за кожен місяць, на який припадає відпустка (пп. 2 п. 3 розд. IV Інструкції № 449). При цьому максимальну величину бази нарахування ЄСВ застосовують окремо за кожен місяць. Аби визначити страховий внесок на рівні не менше мінімального, у місяцях, на які припадає перехідна відпустка, слід обчислити загальний заробіток працівника (відпусткові за цей місяць + зарплата).

  Якщо загальна сума нарахованої зарплати та відпусткових, що припадають на звітний місяць, не перевищує МЗП, сума ЄСВ за цей місяць розраховується як добуток МЗП і ставки ЄСВ.

  Якщо відпусткові за наступний звітний період нараховуються не за цілий місяць (після виходу з відпустки працівник отримає зарплату), то в звітному періоді ЄСВ нараховують на фактичну суму відпусткових за майбутній період.

  Перевірка дотримання норми абзацу другого ч. 5 ст. 8 Закону № 2464 проводиться в наступному періоді, коли вже відома база нарахування за відповідний місяць (Лист ДФС від 11.03.15 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15).

  Перехідні лікарняні

  Суми лікарняних, які припадають на кілька місяців, відносять до відповідних місяців, за які вони нараховуються.

  Згідно з пп. 2 п. 3 розд. ІV Інструкції № 449 максимальна величина при нарахуванні ЄСВ на суми допомоги з тимчасової непрацездатності, період якої більше одного місяця, застосовується окремо за кожний місяць.

  Варто знати: працівнику за основним місцем роботи, який одну частину місяця відпрацював, а іншу перебував на лікарняному, у разі якщо загальна сума нарахованого доходу (зарплата за відпрацьований час + лікарняні) не перевищує МЗП, необхідно донарахувати ЄСВ; у якого початок та закінчення листка непрацездатності припадають на різні місяці, у місяці відкриття лікарняного ЄСВ нараховується на зарплату за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще невідома (сума допомоги буде визначена після надання листка непрацездатності).

  Якщо після надання листка непрацездатності та розподілу лікарняних (суми відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше МЗП, донарахування ЄСВ має здійснюватися одночасно з нарахуванням лікарняних.

  Начальник фінансово – економічного відділу-головний бухгалтер Т.ПОДЗІГУН