Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації відображаються фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та членів його сім'ї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду.

  Так, під фінансовими зобов’язаннями у цілях декларування розуміються:

  • отримані кредити, позики;
  • інші кошти, які були позичені суб'єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді суб’єктом декларування або членом його сім'ї;
  • зобов’язання за договором лізингу;
  • зобов’язання за договором страхування;
  • зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;
  • несплачені податкові зобов'язання;
  • інші зобов’язання (у декларації необхідно зазначити, які саме).

  У розділі «Фінансові зобов’язання» відображаються також відомості про розмір сплачених суб'єктом декларування або членом його сім'ї коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та розмір сплачених процентів за позикою (кредитом).

  Таким чином, у разі наявності у суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на 31 грудня звітного періоду фінансового зобов’язання (кредиту) та сплати суб’єктом декларування або членом його сім’ї коштів в рахунок основної суми кредиту, процентів за кредитом у звітному періоді у розділі «Фінансові зобов’язання» необхідно створити три окремі записи.

  У першому записі у полі «Вид зобов’язання» необхідно обрати значення «Отримані кредити» та заповнити всі інші обов’язкові поля. Такий запис буде стосуватися залишку по фінансовому зобов’язанню станом на 31 грудня.

  У другому записі у полі «Вид зобов’язання» необхідно обрати значення «Розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту)» відповідна інформація буде відображати розмір сплачених коштів в рахунок основної суми кредиту у звітному році.

  У третьому записі у полі «Вид зобов’язання» необхідно обрати значення «Розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом)» відповідна інформація буде відображати розмір сплачених коштів в рахунок процентів за кредитом у звітному році.

  Прокурор Жмеринської місцевої прокуратури юрист 1 класу М. Остапенко