Право власності є основним речовим правом у сфері господарювання. Конституція України встановила основні засади права власності, де визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

  Підставами припинення права власності є юридичні факти (певні обставини), з якими закон пов'язує ліквідацію права власності взагалі або перехід його до іншої особи.

  Загальні підстави припинення права власності визначає Цивільний кодекс України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 346 ЦК України право власності припиняється у разі:

 • відчуження власником свого майна;
 • відмови власника від права власності;
 • припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;
 • знищення майна;
 • викупу пам'яток історії та культури;
 • викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю;
 • викупу нерухомого майна у зв'язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;
 • звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;
 • реквізиції;
 • конфіскації;
 • припинення юридичної особи чи смерті власника.

  Потрібно зауважити, що наведений перелік не є вичерпним. Згідно з ч. 2 ст. 346 ЦК України право власності може бути припинене також в інших випадках, встановлених законом.

  Залежно від значення волі власника така підстава припинення права власності як «знищення майна» належить до групи «припинення права власності незалежно від волі власника».

  При цьому, припинення права власності незалежно від волі власника може бути 2 різновидів:

 • припинення права власності з об'єктивних причин (загибель речі, втрата речі власником; сплив строку набувальної давності);
 • припинення права власності внаслідок волевиявлення інших суб'єктів права (примусовий викуп майна, звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника, реквізиція, конфіскація тощо). При цьому має дотримуватися положення Конституції України: «Ніхто не може бути позбавлений права власності інакше, як за рішенням суду».

  Статтею 349 ЦК України визначено, що право власності на майно припиняється в разі його знищення. При цьому, у разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

  Розглядаючи вказану норму права, можна дійти висновку про те, що у разі руйнації майна, права на яке НЕ підлягають державній реєстрації, законодавець НЕ зобов’язує власника здійснювати будь-які дії. При цьому право власності фактично припиняється з моменту безпосереднього знищення речі.

  Що стосується майна, права на яке підлягають державній реєстрації, законодавець покладає на власника обов’язок щодо відповідної реєстрації.

  Відповідно до п. 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

 • документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта).

  При цьому, державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

  Начальник відділу «Жмеринське бюро правової допомоги» В.С. Цимбал