Соціально-економічне становище Жмеринського району за січень 2019 року

  Населення.

  На 1 січня 2019р. чисельність наявного населення Жмеринського району, за оцінкою, становила 33160 осіб. Упродовж січня–грудня 2018р. чисельність населення зменшилась на 407 осіб.

  Доходи населення.

  У IV кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2469 осіб, порівняно з IV кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 8,3%. У IV кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 7765 грн, що на 19,1% більше її рівня у IV кварталі 2017р. та яка в 2,4 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 90,5% середнього рівня по економіці по області.

  Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по Жмеринському району на 1 січня 2019р. становила 191,0 тис.грн.

  Соціальний захист.

  У січні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 300,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 685,6 грн.

  Ціни.

  Ціни на споживчому ринку Вінницької області у січні 2019 р. по відношенню до грудня 2018р. зросли на 0,7%, по Україні – на 1,0%.

  Послуги.

  У IV кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 2226.9 тис.грн., в т.ч. населенню – 281,4 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становила 12,6%.

  Промисловість.

  За січень 2019р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 12806,5 тис.грн, що складає 0,2% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 383 грн.

  Капітальні інвестиції.

  За січень-грудень 2018р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 111704 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 3285 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 11862 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31.12.2018р. склав 113,4 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 1,9 тис.дол.США або на 3,4%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 3,4 дол.США.

  Будівництво.

  У 2018р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 2110 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2018р. порівняно з 2017р. збільшився на 10,4%.

  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у 2018р. становив 630 м2

  Транспорт.

  За січень 2019р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 1,1 тис. тонн вантажів та виконано 0,4 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня 2018р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 35,3%, а вантажооборот – на 48,7%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2019р. становили 24,6 тис. пасажирів, пасажирооборот – 1,0 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з січнем 2018р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 34,7% та 34,6% відповідно.