Для здійснення державного соціально-гігієнічного моніторингу в 2018 році відокремленим структурним підрозділом Жмеринський міськрайонний відділ лабораторних досліджень здійснено 15216 досліджень факторів навколишнього середовища. Із загальної кількості досліджень нестандартних виявлено2,3%(в 2017р.-4,0%, 2016 р-3,5%).

  Протягом 2018 року ВСП ЖМРВЛД в рамках моніторингу факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я людини, здійснювалися дослідження проб питної води централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм, ґрунту, атмосферного повітря.

  Слід відмітити, що кількість нестандартних проб по мікробіологічних показниках по централізованому водопостачанню збільшилась від 11,3 до 17,0% (в 1,5р.) і більша за обласні показники ( 12,5%) та зменшилась по децентралізованому водопостачанню від 71,3 до 52,7 % (в 1,35р.) , але в порівнянні з 2013р. зросла в 3,6 рази та перевищує обласні показники (35,7%)

  По санітарно-хімічних показниках кількість нестандартних проб води централізованого водопостачання зменшилась від 2,3 до 2,0 % ( в1,3р.) , а в порівнянні з 2014-2016 роками зменшилась до 3 раз та збільшилась по децентралізованому водопостачанню від 21,9 до 29,8% ( в 1,36 р.) і зросла в порівнянні з 2013р. майже вдвічі.

  Аналізуючи обласні показники, слід відмітити, що кількість нестандартних проб як по централізованому, так і децентралізованому водопостачанню по мікробіологічних показниках вищі за обласні (17,2% проти12,5% та 49,35 проти 35,7 % відповідно).По санітарно-хімічних показниках якість води в Жмеринському районі краща за обласні показники по централізованому водопостачанню (2,0 % проти 16,7% нестандартних проб) та децентралізованому водопостачанню (30,3% проти 40,6% нестандартних проб).

  Досліджено 67 проб води з відкритих водойм, з них 29 проб досліджено на паразитологічні показники та виявлена 1 нестандартна проба (3,45%).

  З досліджених проб ґрунту на хімічні, мікробіологічні та паразитологічні показники відсоток виявлених нестандартних проб по хімічних показниках збільшився в 2 рази від 5,45 до 10,8%, по мікробіологічних та паразитологічних показниках - зменшився в 3 рази: від 4,7% до 1,3% та від4,2 % до 1,23% відповідно. В порівнянні з обласними показниками відсоток виявлених нестандартних проб по Жмеринському району перевищує обласний показник по хімпоказниках в 1,3 рази.

  В 2018р. виявлено 10,8% нестандартних проб ґрунту по хімічних показниках, в 2017 році - 5,4%, в 2016 році -10,8% нестандартних проб . На протязі 2016-2018рр. відсоток нестандартних проб ґрунту, відібраних поза територією підприємств (полігони, звалища), постійно збільшується: від 17,9% до 27,5% в 2017р та до 34,8 % у 2018р., що свідчить про зростання хімічного забруднення ґрунту полігонів та звалищ.

  В той же час відсоток нестандартних проб по мікробіологічних та паразитологічних показниках порівняно з 2017 р. зменшився та залишився майже на рівні 2016 р.- 1,3% та 1,2 5 % відповідно, 2017р.- 4,7% та 4,2 % , 2016 році –1,5% та 1,4% нестандартних проб .

  Протягом року в міських та сільських поселеннях досліджено 149 проб атмосферного повітря, з яких 19 не відповідають вимогам по вмісту забруднюючих речовин, що складає 12,75%, 2017р.-9,4%; 2016 р. –10%, в 2015 р.-18%, в 2014 р. – 18,6%; в 2013р. – 9,5%. Тобто відсоток нестандартних проб порівняно з 2013р. та 2016-2017р.збільшився від 9,5% до 12,75% та на протязі 2013-2018років перевищує обласні показники,

  В 2018 році із загальної кількості досліджень 61,6% складають проби, відібрані в міських поселеннях та 39,4% – в сільських.

  Протягом останніх шести років відсоток нестандартних проб в міських поселеннях перевищує відсоток нестандартних проб в сільських поселеннях майже вдвічі.

  В структурі досліджених інгредієнтів на території міських поселень перевищення нормативної концентрації проб реєструвались: по пилу -6,6%, 2017р.-2,7%. В сільській місцевості нестандартних проб пилу –6,25% (2017р.-5,5%).

  Постійне зростання перевищень ГДК на протязі 2013-2018рр. виявлено по вмісту окису вуглецю в міських поселеннях від 9,1% до 36,0% .В сільських поселеннях.-13,6%,2017р.- 8,7%.

  Завідувач ВСП ЖМРВЛД Л.Г. Голева