З метою запобігання порушення технологічних та санітарних вимог при застосуванні пестицидів і агрохімікатів, попередження негативних наслідків для населення та навколишнього середовища Жмеринське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області інформує суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана із транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, які повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами.

  Згідно Постанови від 18.09.1995 р. № 746 «Про затвердження Порядку одержання допуск (посвідчення) на право роботи, пов'язаної транспортуванням, зберіганням, застосування та торгівлею пестицидами і агрохімікатами:

ПОРЯДОК
одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

  Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами (далі-допуск) і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, визначеному МОЗ. Допуск видається державними інспекціями захисту рослин. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

  Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами іагрохімікатами, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання такої роботи (далі – організатори роботи),проводиться інспекціями один раз на три роки. Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями. Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок власних коштів.

  Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я. Організатори роботи видають працівникам підприємств, установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами. Перед початком роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії.

  Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи. Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску, забороняється. Допуск, медичну книжку і наряд на види робіт особи, що працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання робіт і пред'являти їх на вимогу представників державного нагляду та відомчого контролю. Проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами без допуску тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.