Населення. На 1 жовтня 2018р. чисельність наявного населення Жмеринського району (за оцінкою), становила 33390 осіб. Упродовж січня-вересня 2018р. чисельність населення зменшилась на 252 особи.

  Доходи населення. У III кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2541 особу, порівняно з III кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 7,9%.

  У III кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 6383 грн, що на 32,4% більше її рівня у III кварталі 2017р. та яка в 2,0 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 79,1% середнього рівня по економіці по області.

  Ціни. Ціни на споживчому ринку Вінницької області у жовтні по відношенню до вересня 2018 року зросли на 1,6%, порівняно з груднем 2017р. – на 6,6%, по Україні – у жовтні 2018р. споживчі ціни підвищились на 1,7% та 7,4% відповідно.

  Соціальний захист. У січні-жовтні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 2968,2 тис.грн. в т.ч. у жовтні 43,0 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2018р. становив 205,7 грн.

  У січні-жовтні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6717,9 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 97,3 %.

  Послуги. У III кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 1714,4 тис.грн. в т.ч. населенню 163,2 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню в загальному обсязі становила 9,5%.

  Промисловість. За січень-жовтень 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 195268,7 тис.грн, що складає 0,3% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 5745,7 грн.

  Будівництво. У січні-вересні 2018р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 1012 м2 загальної площі житла.

  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у III кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшився на 42,0%. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у III кварталі 2018р. становив 297,6 м2

  Капітальні інвестиції. За січень-вересень 2018р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 70535 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 2074,0 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 5666 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.10.2018р. склав 111,0 тис.дол.США, що менше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 0,5 тис.дол.США або на 0,4%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 3,3 дол.США.

  Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів Жмеринського району у січні-вересні 2018р. склав 3510,3 тис.дол. США.

  Обсяги експорту товарів Жмеринського району у січні-вересні 2018р. становили 3163,5 тис.дол., що на 3,2% менше відповідного періоду минулого року, імпорту – 346,8 тис.дол., що на 17,9% менше січня-вересня 2017р. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2816,7 тис.дол.

  Транспорт. За січень-жовтень 2018р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 17,6 тис. тонн вантажів та виконано 8,6 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-жовтня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 1,1%, а вантажооборот на 4,3%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-жовтні 2018р. становили 424,1 тис. пасажирів, пасажирооборот – 16,0 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 21,8% та 16,7% відповідно.

  Відділ статистики у Жмеринському районі