Інформує управління соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації Основними гарантіями соціального захисту з боку держави для громадян похилого віку є: реалізація права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров'я; забезпечення пенсіями і допомогою; організації соціального обслуговування; створення умов для підтримання здоров'я і активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки.

  Створення належних умов життєзабезпечення осіб похилого віку, вирішення існуючих проблем у сфері матеріального забезпечення, соціальної інтеграції та медичної допомоги є пріоритетним напрямком державної соціальної політики в Україні.

  Реалізація права на працю

  Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» пенсіонери мають однакові права на працю на рівні з іншими працівниками не пенсійного віку.

  Всі громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості, мають рівні права щодо отримання безкоштовних соціальних послуг, у тому числі незалежно від статі, віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  Законом України «Про зайнятість населення» передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних громадян недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці. Зокрема, роботодавцю, який працевлаштовує на новостворене робоче місце за направленням державної служби зайнятості громадян, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, у тому числі яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, строком на два роки, щомісячно упродовж року компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

  Крім того, встановлено надання додаткових соціальних гарантій щодо працевлаштування за рахунок квоти робочих місць осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років.

  Матеріальна підтримка і пенсійне забезпечення

  Пенсійне забезпечення в Україні є основною складовою системи соціального захисту населення.

  Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

  Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

  Соціальне обслуговування людей похилого віку

  Одним з важливих компонентів соціального захисту людей похилого віку є соціальне обслуговування, яке здійснюється шляхом надання соціальних послуг:

за місцем проживання особи ( вдома); у стаціонарних інтернатах установах та закладах; у територіальних центрах соціального обслуговування.