Невід’ємною частиною більшості шлюборозлучних процесів є поділ майна подружжя. Разом з тим, такий поділ можна провести і під час перебування в шлюбі.

  Перш за все, слід визначити, яке саме майно законодавство відносить до спільного майна подружжя. Так, до майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності відноситься майно, набуте подружжям за час шлюбу, в результаті спільної праці та за спільні кошти членів сім’ї, якщо інше не встановлено договором або законом.

  Вирішити питання про поділ спільного майна подружжя може у добровільному або в судовому порядку. Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося про визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток. У такому випадку, між членами подружжя укладається договір про поділ нерухомого майна відповідно до цих часток, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Також, умови поділу майна подружжя можуть бути передбачені у шлюбному договорі подружжя.

  Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

  Проте, вищезазначена ситуація ускладнюється, коли йде мова про поділ об’єкта незавершеного будівництва, так як такий об’єкт набуває юридичного статусу житлового будинку після введення його в експлуатацію і з моменту державної реєстрації права власності на нього. Однак, до цього, не будучи житловим будинком з юридичної точки зору, об’єкт незавершеного будівництва є сукупністю будівельних матеріалів.

  Водночас, враховуючи, що об’єкт незавершеного будівництва є сукупністю будівельних матеріалів, тобто речей як предметів матеріального світу щодо яких можуть виникати цивільні права та обов’язки, такий об’єкт є майном, яке за передбачених законом умов може належати на праві спільної сумісної власності подружжю і з дотриманням будівельних норм і правил підлягати поділу між ними.

  При вирішенні питання про поділ об’єктів незавершеного будівництва має безпосереднє значення ступінь готовності такого об’єкта. У зв’язку з чим, обов’язковим в даному випадку є проведення будівельно-технічної експертизи, за допомогою якої можна визначити ступінь готовності об’єкта будівництва станом на час розгляду справи, можливість визначення окремих частини, що підлягають виділу і технічну можливість доведення будівництва до завершення після виділу указаної частини.

  З урахуванням висновків такої експертизи, суд може за позовом одного з подружжя здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, якщо, враховуючи ступінь його готовності, можна визначити окремі частини, що підлягають виділу, і технічно можливо довести до кінця будівництво зазначеними особами.

  У разі неможливості поділу об’єкта незавершеного будівництва суд може визнати право за цими особами на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити грошову компенсацію.

  Крім того, слід мати на увазі, що окремою обставиною, яка підлягає дослідженню судом при вирішенні питання про поділ об’єкта незавершеного будівництва є період здійснення спірного будівництва та участь членів подружжя в ньому.

  Оскільки, у випадку набуття подружжям у власність готового об’єкта нерухомості, судам, як правило, достатньо лише встановити дату укладення відповідного договору купівлі-продажу тощо, яка і буде свідчити про придбання такого майна під час шлюбу.

  А у випадку з об’єктом незавершеного будівництва, враховуючи тривалість процесу будівництва, досить поширеними є випадки, коли будівництво розпочато до укладення шлюбу або завершене після його розірвання. Ситуація ускладнюється, коли будинок побудований подружжям до розірвання шлюбу, а введений в експлуатацію та зареєстрований вже одним з членів колишнього подружжя після його розірвання. У такому випадку щодо цього майна не діє презумпція спільної сумісної власності подружжя і той з подружжя, хто бажає здійснити поділ такого майна, в першу чергу, має довести, що спірний будинок є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, так як був побудований за спільні кошти та під час шлюбу.

  Зазначені обставини, обов’язково підлягають встановленню під час поділу об’єкта незавершеного будівництва між подружжям в судовому порядку та безпосередньо впливають на розміри їх часток у спільному майні. Таким чином, подружжя має право здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, але спосіб поділу такого об’єкта має бути обраний з урахуванням вищенаведених особливостей.

  Нагадуємо, що роз'яснення законодавства і консультації з правових питань можуть отримати усі, хто звернеться до Жмеринського бюро правової допомоги, незалежно від статків та соціального статусу. Адресу бюро місто Жмеринка вулиця Валерія Брезденюва, 19 або за телефонним номером 2-28-08.

  Начальник відділу Жмеринське бюро правової допомоги В.С. Цимбал