Держпраці наголосила, що неправильне зазначення назви посади у трудовій книжці загрожує штрафом у розмірі мінімальної заробітної плати (у 2018 році – 3723 грн)

  Держпраці у листі від 24.09.2018 р. №4501/4/4.3-зв-18 наголосила, що при проведенні інспекційних відвідувань (невиїзних інспектувань) інспектор праці може дослідити питання щодо внесення до трудової книжки відомості про роботу (частина четверта ст. 48 КЗпП), в тому числі дотримання п. 2.14 Інструкції №58.

  Нагадаємо, що цим пунктом передбачено, що у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок слід писати повне найменування підприємства. Під заголовком у графі 1 зазначаємо порядковий номер запису, що вноситься, а у графі 2 – дату прийняття на роботу. У графі 3 прописуємо «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду.

  Скільком би працівникам на підприємстві не було зазначено неправильну назву посади, штраф за ці порушення єдиний - одна мінімальна зарплата, яка буде встановлена на момент виявлення порушення.

  При цьому записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

  Та чи буде штраф за неправильне зазначення назви посади? На думку Держпраці, так. І це передбачено статтею 265 КЗпП, як за порушення інших вимог трудового законодавства. Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 265 КЗпП до роботодавців застосовуватиметься штраф в розмірі мінімальної заробітної плати (у 2018 році – 3723 грн).

  Зверніть увагу: цей штраф застосовується за всі інші порушення законодавства з праці, за які цією статтею КЗпП не передбачено окремої відповідальності. Отже, скільком би працівникам не було зазначено неправильну назву посади, штраф за ці порушення єдиний - одна мінімальна зарплата, яка буде встановлена на момент виявлення порушення.

  Зазначимо, що Держпраці вважає помилки у веденні трудової книжки (зокрема, і зазначення в ній неправильної назви посади) порушенням законодавства з праці досить давно. Наприклад, тут фахівці Держпраці наполягали на тому, що за порушення вимог законодавства щодо оформлення трудової книжки передбачається, зокрема, адміністративна відповідальність. На їхню думку, інші порушення вимог законодавства про працю (зокрема, невідповідність найменувань робіт, професій або посад КП) тягнуть за собою згідно з ч. 1 ст. 41 КУпАП накладення штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 н.м.д.г. Тож застосування фінансової відповідальності за такі інші порушення на підставі ст. 265 КЗпП - це лише наступний і логічний крок.

  Але існує й інша точка зору. Деякі фахівці вважають, що назва посади може і не відповідати Класифікатору професій, а норма, наведена в п. 2.14 Iнструкції №58, з одного боку є застарілою, а з іншого — «напівмертвою», оскільки на практиці не діє. Тож доцільно цю норму вдосконалити.