Крім того, з нового року в Держслужбі зайнятості запровадять інститут «кар’єрного радника»

  Кабмін постановою від 19.09.2018 р. №792 затвердив новий Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, який набере чинності з 1 січня 2019 року.

  Він визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, філією центру зайнятості АР Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського центру зайнятості, а також міським, районним, міськрайонним центром зайнятості державної служби зайнятості.

  Порядком встановлено, що облік осіб буде проводитись центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.

  Для того, щоб стати на облік, зазначені особи повинні:

  1. пред’явити:

  • громадяни України — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, — посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  2. повідомити про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

  Особі, яка пред’явила ці документи, кар’єрний радник забезпечуватиме її супровід та організацію надання послуг. Зокрема, він сприятиме в пошуку роботи, плануванні кар’єри шляхом:

  • надання консультацій щодо працевлаштування, зокрема інформації про вакантні посади, про заходи для самостійного пошуку роботи, початку підприємницької діяльності;
  • консультування про можливості професійної підготовки, перепідготовки, формування та розвитку професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, у тому числі щодо вибору/зміни професії (виду професійної діяльності) та/або можливостей започаткування та провадження підприємницької діяльності;
  • проведення профорієнтації, профдіагностики;
  • інформування про суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, про застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

  За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з особою, яка шукає роботу, будуть складати індивідуальний план надання послуг. У ньому зазначатиметься комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану.

  У разі наявності пропозиції щодо роботи кар’єрний радник повідомлятиме про це особі, яка шукає роботу, та за її згодою видасть направлення на працевлаштування.