Населення.

  На 1 липня 2018р. чисельність наявного населення Жмеринського району (за оцінкою), становила 33537 осіб. Упродовж січня-червня 2018р. чисельність населення зменшилась на 186 осіб.

  Доходи населення. У II кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2553 особи, порівняно з II кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 10,0%.

  У II кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 7023 грн, що на 33,3% більше її рівня у II кварталі 2017р. та яка в 2,2 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 91,1% середнього рівня по економіці по області.

  Ціни. У липні порівняно з червнем 2018 року та груднем 2017 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив відповідно 99,3% та 103,6%, на Вінниччині – 99,5% та 103,2%.

  Соціальний захист. У січні-липні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 2908,8 тис.грн.

  У січні-липні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5049,0 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 98,3 %.

  Послуги. У II кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 1673,4 тис.грн. в т.ч. населенню 118,2 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню в загальному обсязі становила 7,1%.

  Промисловість. За січень-липень 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 118452,5 тис.грн, що складає 0,3% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 3485,4 грн.

  Будівництво. У січні-червні 2018р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 575 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у II кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшився на 47,0%.

  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у II кварталі 2018р. становив 169,1 м2

  Капітальні інвестиції. За січень-червень 2018р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 52672 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 1548,8 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 3379 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.07.2018р. склав 119,8 тис.дол.США, що менше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 8,3 тис.дол.США або на 7,4%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 3,5 дол.США.

  Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів Жмеринського району у січні-червні 2018р. склав 1484,7 тис.дол. США.

  Обсяги експорту товарів Жмеринського району у січні-червні 2018р. становили 1189,8 тис.дол., що в 8,1 раза більше відповідного періоду минулого року, імпорту – 294,9 тис.дол., що в 1,2 раза більше січня-червня 2017р. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 894,9 тис.дол.

  Транспорт. За січень-липень 2018р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 12,9 тис. тонн вантажів та виконано 6,1 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-липня 2017р. обсяги вантажних перевезень не змінились, а вантажооборот збільшився на 0,6%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-липні 2018р. становили 279,7 тис. пасажирів, пасажирооборот – 10,5 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 30,5% та 25,3% відповідно.

  Відділ статистики у Жмеринському районі