В І півріччі 2018року ВСП Жмеринський МРВЛД здійснював моніторинг якості питного водопостачання в Жмеринському районі згідно річного плану, погодженого Жмеринською РДА.

  В Жмеринському районі відібрано та досліджено проб питної води:

  1. З джерел централізованого водопостачання (артсвердловин) – 33проби води (1півр. 2017 р. - 45 проб води) на хімічні та бактеріологічні показники, з них нормативним вимогам не відповідає 14 проб - 40% (в 1півр. 2017р.- 4 проби -8,8%): по санітарно-хімічних - 1проба – 3% - в селі Щученці, по мікробіологічних –13проб - 39,4% в селах Новоселиця - 1,Сл. Межирівська-1, Щученці - 2,Жуківці - 2, Курилівці - 1, Мовчани - 1,Телиленці - 1,Будьки-1, Кармалюкове - 1. Порівняно з І півріччям 2017р. збільшився відсоток нестандартних проб питної води централізованого водопостачання по мікробіологічних показниках від 8,8% до39,4% .

  2. З мереж централізованого водопостачання (водогонів) - 67, з них нестандартних:

  • по санітарно-хімічних показниках – 0;
  • по мікробіологічних показниках – 4 (6,0%): ДНЗ № 1 с. Станіславчик, ЗОШ с. Мовчани, с. Кармалюкове, с. Будьки

  3. З джерел децентралізованого водопостачання (криниць загального користування) досліджено 84 проби води на хімічні та мікробіологічні показники, з яких відповідно 21 проба - 25% (в 1півр. 2017 р. - 26,7%): с. Чернятин, Могилівка, Демидівка, Кам’яногірка, Біликівці, Мартинівка, Лопатинці, Жуківці, Щученці, Сідаво, Рів, Межирів, смт. Браїлів ) та 41 проба - 49% (в 1 півр.2017 р. - 61%): с.Лисогірка-4, Почапенці-2, Мартинівка-1, Рів-1, Біликівці-4, Сьомаки-2, Северинівка - 4, Мовчани - 2, Кармалюкове - 3, Будьки-1, Вознівці-1, Тарасівка-1, Станіславчик - 6, смт.Браїлів-9) не відповідають нормативам.

  4. З досліджених 3 каптажів не відповідає нормативам по мікробіологічним показникам вода в 3 каптажах (100%)- в с.Рів , Станіславчик , Кацмазів .

  5. З індивідуальних криниць, які використовуються для дітей до 3 років, досліджено 13 проб води, з них нестандартних :

  • по санітарно-хімічних показниках – 3 (23% ): с. Рів -3
  • по мікробіологічних показниках - 7(53,8%): с. Рів-3, с. Лисогірка - 1, с. Станіславчик - 3.

  Слід відмітити, що в значній частині населених пунктів відсутні умови для відбору проб води безпосередньо з свердловини (відсутні крани в водонапірних баштах або самі водонапірні башти), що не дає можливості порівняльного аналізу з джерела та мереж водопостачання - с. Біликівці, с. Жуківці, с. Щученці, с. Курилівці, с. Станіславчик, с. Коростівці, с. Потоки.

  Аналізуючи результати досліджень проб води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники за 2013-2018 роки, слід відмітити постійне погіршення якості води з джерел як централізованого (артсвердловини), так і децентралізованого водопостачання (криниці) на протязі останніх п’яти років.

  Протягом 2013-2017 років нестандартні результати води з джерел централізованого водопостачання (артсвердловин) по мікробіологічних показниках реєструвались у селах Жуківці з артсвердловини № 1, Щученці з артсвердловини № 1,2, смт.Браїлів, Потоки артсвердловини № 1, 2, 3, Новоселиця, Стодульці, Слобода-Межирівська, Рожепи, Почапенці, Курилівці, Сьомаки, Северинівка, Сербинівці, Демидівка, Станіславчик, в 1 півріччі 2018 р.- в селах Новоселиця - 1,Сл.-Межирівська - 1, Щученці - 2,Жуківці - 2,Курилівці - 1, Мовчани - 1, Телиленці - 1,Будьки - 1, Кармалюкове - 1. По санітарно-хімічних показниках – в 2013-2017 роках-в селах Щученці, Жуківці, Демидівка, протягом 1 півріччя 2018 р.- в с. Щученці.

  Отже, стан питного водопостачання населення району в 2013-2018роках погіршився як по мікробіологічних, так і по санітарно-хімічних показниках, що може сприяти ускладненню епідситуації в районі та спричинити масові спалахи інфекційних захворювань.

  Враховуючи вимоги ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» п.4.5, підприємства питного водопостачання повинні здійснювати систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання. Згідно п.4.2, виробничий контроль якості питної води здійснюється атестованими лабораторіями підприємств питного водопостачання. При відсутності виробничих лабораторій виробничий контроль за якістю водопостачання населення здійснюється атестованими на вказані види досліджень лабораторіями на договірних умовах. Згідно п. 4.10, виробничий контроль безпечності та якості води на водопроводах з підземними джерелами водопостачання протягом першого року експлуатації проводять за сезонами 4р. на рік , надалі-1 р. на рік у найбільш несприятливий період року; на водопроводах з поверхневими джерелами питного водопостачання аналіз води проводять 1 р. на місяць (в Жмеринському районі це с. Носківці , Рів, Станіславчик, Кацмазів ). Згідно п. 4.19, у разі використання води , безпечність та якість якої за окремими показниками не відповідає вимогам Санітарних норм для питної води, виробничий контроль цих показників здійснюється 1р. на місяць.

  В 1 півріччі 2018 році заключено угоду з КП «Браїлів комунсервіс» та проведено дослідження 4 проб води з джерел централізованого водопостачання, нестандартних немає. Також згідно угоди досліджено 1 пробу води з джерела централізованого водопостачання Дубівської сільської ради, результат дослідження по мікробіологічних показниках нестандартний та 4 проби води з джерел централізованого водопостачання Потоківської сільської ради, нестандартних немає..Проведені дослідження води на мікробіологічні показники з артсвердловини с. Слобода Межирівська, на мікробіологічні та санітарно- хімічні показники з каптажа с. Станіславчик та з артсвердловини с.Лука-Мовчанська, вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

  З метою забезпечення санітарно- епідеміологічного благополуччя населення , дотримання Закону України про питну воду, питне водопостачання та водовідведення, ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», інформація надана для відповідного реагування.

  Завідувач ВСП Жмеринський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Л.Г.Голева