Листом від 11.07.2018 р. № 21051/7/99-99-15-03-02-17 Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок заповнення оновленої форми звітності з податку на додану вартість. Наказ Міністерства фінансів від 23.03.2018 року № 381, яким затверджено зміни до податкової звітності, набрав чинності 4 травня поточного року. Даним наказом визначено, що зміни вносяться до Додатку 1 (Д1), Додатку 5 (Д5) та до Додатку 9 (Д9) а також визначено особливості їх заповнення.

  У таблиці 1 додатку 1 (Д1) "Коригування податкових зобов’язань передбачено окремі рядки для відображення коригування податкових зобов’язань. Крім того, Додаток 1 (Д1) доповнено таблицями 1.1 та 1.2.

  У таблиці 1 додатку 5 (Д5) "Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України" передбачено окремі рядки для відображення показників. Крім того, Додаток 5 (Д5) доповнено таблицями 1.1 та 1.2

  У таблиці 1 додатку 9 (Д9) "Обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН" зазначається:

  у рядку 1 - обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (без податку на додану вартість), розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН;

  у рядку 2 - сума податку на додану вартість, нарахована за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеного в рядку 1 таблиці 1 додатку 9 (Д9). У таблиці 2 додатку 9 (Д9) передбачено окремий рядок для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів новоствореними платниками (ПВН). Такий розрахунок новоствореними платниками здійснюється виходячи із обсягів постачання (без податку на додану вартість) за кожний звітний (податковий) період, при цьому рядок "Усього" такими платниками не заповнюється.

  Подання оновленої форми звіту вперше буде здійснюватися платниками за звітний період: червень 2018 року - граничний термін подання 20.07. для платників з місячною формою звітування, та за другий квартал 2018 року – граничний термін подання 09.08.2018 року для платників з квартальною формою звітування.