Соціальна політика будь-якої держави спрямована на соціальний захист різних соціальних і демографічних груп населення, особливо тих осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

  Світова економічна криза спричинила зниження рівня життя населення, тому в Україні зростає кількість осіб, що потребують соціального захисту.

  Розпочинаючи роботу в цьому напрямку та усвідомлюючи складність соціально-економічної ситуації в країні, головним пріоритетом для себе Уряд визначив підвищення якості та рівня життя українських громадян.

  При цьому Уряд поставив перед собою одне з нагальних завдань: не пасивне пристосування соціальної політики до обмежених фінансово-матеріальних ресурсів країни, а визначення основних пріоритетів та активне впровадження реформ, які дають змогу втілювати в життя принципи соціальної справедливості й забезпечити постійне підвищення добробуту населення.

  Одним із визначених Урядом напрямків роботи є забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги.

  Необхідність проведення змін у соціальній сфері також була обумовлена завданнями і цілями загальних економічних реформ, та реформи державного управління.

  Реформа системи державної соціальної підтримки та послуг тісно пов’язана з діяльністю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та децентралізацією.

  - Пріоритетом управління соціального захисту населення райдержадміністрації у минулому, поточному роках і в середньостроковій перспективі є забезпечення соціального захисту людей з низькими доходами. Прийняті у 2018 році рішення Уряду були спрямовані на оптимізацію програми житлових субсидій, своєчасність їх призначення.

  В нашому районі одержувачами субсидій є 7680 сімей, з яких: 5355 - на оплату житлово-комунальних послуг, 2325- на придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива.

  З метою удосконалення програми житлових субсидій проведені заходи, спрямовані на монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату опалення (в обсягах до 100 куб. м природного газу та 150 кВт•г електроенергії), що виникли у зв’язку з економним споживанням природного газу та електроенергії.

  В районі в поточному році 2338 сімей використають своє право отримати грошову компенсацію в загальній сумі 1,4 млн.грн..

  - Другим пріоритетом у напрямі модернізації державних соціальних програм є реформування системи пільг. Головне – забезпечення принципу «гроші ходять за людиною».

  У минулому році Урядом та Міністерством соціальної політики України переведено максимальну кількість соціальних програм на механізми надання грошових компенсацій за послуги, які обрала сама людина, виходячи з власних потреб, а не рішень чиновника. Зокрема, запроваджено компенсації за санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО.

  Проведено підготовчі роботи і з першого січня 2018 року впроваджені зміни в системі забезпечення протезно-ортопедичними засобами осіб з інвалідністю, що дозволило значно пришвидшити процес забезпечення їх засобами пересування.

  Головною метою запропонованих змін є впровадження нової системи забезпечення технічними засобами реабілітації, яка чітко направлена на задоволення інтересів і потреб особи з інвалідністю. Головним інструментом програми є фінансування не підприємства, а оплата конкретно наданої послуги. Внаслідок цього запроваджується індивідуальне замовлення виготовлення або постачання протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних кінцівок та крісел колісних на основі укладання тристороннього договору між особою з інвалідністю, підприємством та управлінням соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації, інших виробів – на основі двостороннього договору між підприємством та управлінням.

  Управлінням також здійснюється супровід особи з інвалідністю протягом усього процесу її забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, під час користування виробами для покращення якості надання послуг та сприяння у розв’язанні організаційних проблем, що можуть виникати, зокрема, у взаємодії з підприємством.

  Запроваджено використання електронного каталогу-класифікатора технічних засобів реабілітації, який формується Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності відповідно до класифікаційних угрупувань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів, для реалізації можливостей вибору особою з інвалідністю технічних засобів реабілітації. Каталог розміщено на веб-порталі Мінсоцполітики України http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs.

  Протягом 6 місяців 2018 року до управління соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації звернулось 124 особи з інвалідністю, які потребують забезпечення технічних та інших засобів реабілітації. Усі вони за допомогою каталогу вибрали необхідні засоби реабілітації. З підприємствами-виробниками заключені відповідні договори. Роботи по виготовленню засобів реабілітації будуть профінансовані в порядку черговості відповідно до наданих на цю мету видатків.

  Що стосується соціального захисту та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні їх кількість в районі становить 161 особу, або 99cімей. Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 77 пенсіонерів, 16 людей з інвалідністю, 36 дітей та 48 осіб працездатного віку.

  Станом на 01.07.2018 допомогу профінансовано на суму 574,8 тис.грн. .

  Безумовно актуальним завданням була і залишається розбудова системи соціальної підтримки та реабілітації учасників АТО.

  На сьогодні прийняті необхідні рішення щодо захисту прав учасників АТО. Розпорядженням КМУ від 12 липня 2017 р. № 475-р схвалено Концепцію Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року. Її метою є створення та повноцінне функціонування цілісної системи реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції, забезпечення застосування чіткого прозорого механізму адміністрування їх потреб для здійснення реадаптації учасників антитерористичної операції до цивільного життя, протезування та забезпечення технічними засобами реабілітації, забезпечення житлом, а також створення умов для активного залучення до цього процесу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, міжнародних та громадських організацій.

  В управлінні соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги перебуває 337 учасників антитерористичної операцій: 326 учасники бойових дій, які користуються пільгами в розмірі 75% знижки на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, та 11 осіб прирівнених до Інвалідів Великої Вітчизняної війни ІІ-ІІІ групи користуються пільгами в розмірі 100% на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Крім вищезазначених осіб 11 членів сімей загиблих (померлих) користується пільгами на житлово-комунальні послуги з 50 % знижкою, .

  З метою професійної адаптації учасників АТО укладено договори на професійне навчання 3 осіб за спеціальністю - водій автотранспортних засобів категорії “B”. З державного бюджету для професійного навчання учасників антитерористичної операції виділено кошти в сумі 31,0 тис. грн.

  Відповідно до “Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 497, на обліку для психологічної реабілітації перебуває 4 учасника антитерористичної операції.

  З початку поточного року були виділені кошти на закупівлю путівок із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції на загальну суму 24,6 тис. грн. На даний час проводиться підписання договорів з санаторно-курортними закладами.

  В управлінні соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації на черзі на санаторно-курортне лікування перебувають 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 11 учасників бойових дій.

  Відповідно кошторису та плану асигнувань на 2018 рік по програмі державного бюджету виділено коштів на оздоровлення для 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 6 учасників бойових дій, з якими укладено договори згідно чинного законодавства. Оздоровлено 1 особу з інвалідністю внаслідок війни.

  В районі вжиті всі необхідні організаційні заходи, спрямовані на забезпечення злагодженої роботи усіх гілок влади на місцях, забезпечено своєчасне проведення перерахунку субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний період та надання передбачених чинним законодавством пільг, що є запорукою зміцнення економічного потенціалу та забезпечення соціально-політичної стабільності в районі.

  Заступник начальника управління – начальник загального відділу Ірина Купчик