Багатодітна сім’я – це подружжя (жінка і чоловік), які проживають разом, перебувають у зареєстрованому шлюбі та виховують трьох і більше дітей як спільних, так і кожного з подружжя від попередніх шлюбів.

  До категорій багатодітних відносяться також одинокі матері, або батьки, які проживають з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховують. Статус дитини з багатодітної сім’ї надається дитині до досягнення нею 18 років, а в разі навчання в навчальному закладі за денною формою – до досягнення нею 23 років.

  З метою підтвердження статусу багатодітної сім’ї батькам та дітям видаються відповідні посвідчення, які є підставою для надання пільг, передбачених Законом України « Про охорону дитинства».

  Посвідчення видаються на безоплатній основі. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

  Для встановлення статусу «багатодітна сім’я» необхідно звертатись до відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації.

  Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону дитинства» багатодітні сім’ї мають право на низку пільг, а саме:

 • 50 % знижка плати за користування житлом в межах соціальних норм, визначених законодавством (21 кв.м. загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв.м на сім’ю);
 • 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, передбачених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв.м. опалювальної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
 • 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, в разі якщо в будинку відсутнє центральне опалення.– позачергове встановлення квартирних телефонів.

  Для отримання пільг багатодітним сім’ям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з наступними документами:

 • паспорт
 • ідентифікаційний код
 • свідоцтва про народження дітей
 • посвідчення «багатодітної сім’ї», що дає право на пільги
 • довідка про склад сім’ї
 • довідка про доходи за попередні 6 місяців, що передують місяцю звернення

  До членів сім’ї пільговика (багатодітної сім’ї) під час надання пільг належать:

 • дружина (чоловік);
 • їх неповнолітні діти (до 18 років), якщо навчаються за денною стаціонарною формою навчання – до 23 років.

  До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновлені дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності.
 • для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
 • для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів , установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

  Багатодітні сім’ї, до сукупного доходу яких входять вищезазначені доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або якщо до складу сім’ї входять працездатні особи, подають до управління соціального захисту населення райдержадміністрації декларацію про доходи сім’ї пільговика за встановленою формою, а також довідки про доходи членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення.

  Управління соціального захисту населення визначає середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів членів сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

  У разі, коли середньомісячний дохід багатодітної сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (2470 грн.), багатодітна сім’я має право на отримання пільг протягом року з місяця визначення відповідного права.

  У разі, коли середньомісячний дохід багатодітної сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, управління соціального захисту населення письмо поінформує пільговиків про те, що вони не мають право на отримання пільг.

  У разі зменшення доходу багатодітної сім’ї, сім’я має право звернутися до управління соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення

  Надання пільг припиняється, якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-якого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги.