Населення.

  На 1 квітня 2018р. чисельність наявного населення Жмеринського району (за оцінкою), становила 33621 особу. Упродовж січня-березня 2018р. чисельність населення зменшилась на 106 осіб.

  Доходи населення.

  У I кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2440 осіб, порівняно з I кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 12,5%.

У I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 5604 грн, що на 22,2% більше її рівня у I кварталі 2017р. та яка в 1,8 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 81,9% середнього рівня по економіці по області.

  Соціальний захист.

  У січні-квітні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 2892,1 тис.грн. в т.ч. у квітні 455,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 1523,7 грн.

  У січні-квітні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3368,2 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 94 %.

  Послуги.

  У I кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 1874.7 тис.грн. в т.ч. населенню 74,6 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню в загальному обсязі становила 4,0 %.

  Промисловість.

  За січень-квітень 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 58455,8 тис.грн, що складає 0,2% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 1720 грн.

  Будівництво.

  У січні-березні 2018р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 470 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у I кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 48,1%.

  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у I кварталі 2018р. становив 138,2 м2 +

  Капітальні інвестиції. За січень-березень 2018р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 27811 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 817,8 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 2108 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.04.2018р. склав 118,2 тис.дол.США, що менше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 6,7 тис.дол.США або на 6%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 3,5 дол.США.

  Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів Жмеринського району у січні-березні 2018р. склав 1375 тис.дол. США.

  Обсяги експорту товарів Жмеринського району у січні-березні 2018р. становили 1086,2 тис.дол., що в 28,6 раза більше відповідного періоду минулого року, імпорту – 288,8 тис.дол., що в 44,5 раза більше січня-березня 2017р. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 797,4 тис.дол.

  Транспорт. За січень-квітень 2018р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 8,1 тис. тонн вантажів та виконано 3,7 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-квітня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 23%, а вантажооборот – на 41%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-квітні 2018р. становили 146,1 тис. пасажирів, пасажирооборот – 5,6 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 46% та 40% відповідно.

  Відділ статистики у Жмеринському районі