За інформацією, наданою управлінням соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації, допомога при народженні дитини надається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

  Важливим моментом, який потрібно врахувати є те, що зараз за відсутності допомоги по догляду за дитиною до 3-х років, допомога при народженні дитини виконує також роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку.

  Для отримання допомоги при народжені дитини необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини.

  Важливо. Не втрачає право на призначення допомоги при народжені дитини особа, яка звернулася за допомогою при народжені дитини не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

  Водночас допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

  Перелік документів необхідних для отримання допомоги

  Для отримання допомоги необхідно перед усім пред’явити паспорт або інший документ, який підтверджує особу та індивідуальний податковий номер (ІПН) (найчастіше потрібно надати копії паспорту та ІПН). Крім того необхідно надати:

  Заява одного з батьків (опікуна) з яким постійно проживає дитина, що складається за формою затвердженною Мінсоцполітики.

  Заява може бути подана в електронній формі (з використання мзасобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітик, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевих самоврядування, зокрема з використання електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим за місцем проживання заявника.

  В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі не підписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

  Копію свідоцтва про народження дитини. (у випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають).

  Копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни.

  Даний перелік документів є вичерпним. Водночас для того, щоб період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку був зарахований до страхового стажу в органи соціального захисту необхідно подати також копію наказу про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення дитиною 3-х річного віку.

  У випадку, якщо один із батьків зареєстрований в іншому регіоні, орган соціального захисту населення фактично самостійно має перевірити чи отримувала ця особа цю допомогу по місцю реєстрації.

  Умови припинення виплати допомоги

  Такими умовами є:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитин;
 • не цільове використання коштів і не забезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
 • перебуванням отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги.

  Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомоги при народженні дитини можуть відновити (крім випадків смерті дитини і його усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

  Важливим є те, що контроль за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється головними державними соціальними інспекторами і державними соціальними інспекторами органів соціального захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім’ї та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги, вибіркового обстеження окремихи сімей.

  У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають керівнику органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати.

  Також у випадку не відвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває дитина віком до одного року, адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган соціального захисту населення за місцем проживання дитини.

  У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установи виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у 10-денний строк пілся отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини до органу соціального захисту населення.

  У разі перебування дитини разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини.

  Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані:

 • матір’ю дитини, у разі їїз вільнення та перебування дитини з матір’ю;
 • батьком дитини чи опікуном, які забрали дитину з відповідної установи:
 • дитиною після досягненню нею повноліття, у разі коли кошти не були використані одним з батьків чи опікуном.

  Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть.

  Розмір допомоги при народженні дитини:

  Допомога при народженні дитини виплачуватиметься у розмірі, який не буде залежити від того, яка по рахунку дитина у сім’ї — перша, друга, третя.

  Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн. на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.