Створення та забезпечення належного функціонування служби охорони праці посідає провідне місце у роботі підприємства та є обов’язком кожного роботодавця

  Управління соціального захисту населення інформує:

  Одним із заходів, спрямованих на гарантування безпеки праці є створення на підприємстві служби охорони праці.

  Створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено ст..15 Закону України «Про охорону праці» і є обов’язком роботодавця.

  На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб створюється служба охорони праці відповідно до Типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади; з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку; з кількістю працюючих менше 20 осіб – можуть залучатися фахівці на договірній основі, при цьому вони повинні мати стаж роботи не менше 3-х років і пройти навчання з охорони праці.

  Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. Діє така служба на підставі Типового положення, затвердженого наказом Держнаглядпраці від 15.11.2004 р. № 255. На основі даного положення з урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, кількості працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє Положення про службу охорони праці, яке затверджується наказом по підприємству. Цей документ визначає структуру служби охорони праці, чисельність, завдання, функції та права її працівників відповідно до чинних нормативно-правових актів.

  Роботу служби спрямовано на створення здорових і безпечних умов праці, збереження життя та здоров’я працівників у процесі виконання ними трудових обов’язків.

  Однією з найважливіших функцій, які покладені на службу охорони праці, є участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Фахівці даної служби беруть участь у складанні санітарно – гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань; у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди; в організації навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань.

  Частина 2 ст.41 КУпАП передбачає, що порушення вимог законодавчо-нормативних документів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності в розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Право на працю кожного громадянина закріплює ст..43 Конституції України. Абзацом 4 цієї статті встановлено право кожного на належні, безпечні і здорові умови праці. Достойне вирішення поставлених Конституцією завдань можливе лише за умови створення на всіх підприємствах служби охорони праці. Залишається надзвичайно важливим, щоб керівники підприємств всіх рівнів це розуміли й не підходили до вирішення цього важливого питання за залишковим принципом.

  Отже, створення та забезпечення належного функціонування служби охорони праці посідає провідне місце у роботі підприємства та є обов’язком кожного роботодавця.