Протягом 1 кварталу 2018 року в Жмеринському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Вінницької області здійснено 77 перевірок своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, осіб уповноважених на виконання функцій держави відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та формою, яка визначена Національним агентством.

  Основні зусилля в цьому напрямку діяльності зосереджувались на виконанні планових профілактичних заходів антикорупційного спрямування, проведенні роз’яснювальної роботи і організації вивчення працівниками законодавчих та інших нормативно – правових актів у сфері запобігання корупції, посиленні вимог до поведінки державних службовців та формуванні в колективі нетерпимого, негативного ставлення до корупції, як суспільно небезпечного явища.

  Забезпечено підготовку та щоквартальне проведення занять з працівниками щодо вивчення основних положень антикорупційного законодавства та інших нормативно – правових актів у сфері протидії корупції. З початку 2018 року в управлінні проведено виробничі наради зі службовцями управління на теми: «Рекомендації до чергового етапу декларування», «Роз’яснення при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій», «Роз’яснення окремих положень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у державних службовців».

  З метою формування світогляду неприйняття корупції в засобах масової інформації оприлюднено 3 публікацій на теми: : «НАЗК повідомляє! Розпочався етап подання декларацій», «Відповідальність за завідомо недостовірні відомості у декларації», «Типові помилки, які допускаються суб'єктами декларування при заповненні декларації». З метою забезпечення дотримання норм етики поведінки , доброчесності та попередження фактів виникнення конфлікту інтересів особи, які призначаються в управління на посади, пов’язані із виконанням функцій держави, обов’язково ознайомлюються із «Загальними правилами етичної поведінки державних службовців» та Законом України «Про запобігання корупції». Особлива увага приділяється проведенню роз’яснювальної роботи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання.

  Проводилася перевірка щодо всіх державних службовців управління стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності працівниками управління за допомогою реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування. В результаті перевірки порушень не виявлено.

  Проводиться моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління та керівного складу управління,членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

  Відповідно до вимог Пенсійного фонду України на постійному контролі управління знаходяться питання щодо організації та здійсненні заходів, спрямованих на зміцнення бюджетної і фінансової дисципліни, цільового та ефективного використання коштів Пенсійного фонду, додержання норм пенсійного законодавства.

  Для забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів органами Фонду прийнято відповідні накази, якими визначено заходи щодо забезпечення виконання Закону України ,,Про публічні закупівлі”. Зокрема, визначено коло осіб, уповноважених приймати рішення про проведення допорогових електронних закупівель та відповідальних осіб за проведення таких закупівель. Використання авторизованих електронних майданчиків при здійсненні закупівель запобігає проявам корупції у цій сфері.

  На виконання Наказу Пенсійного фонду України від 05 грудня 2012 року №182 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у територіальних органах Пенсійного фонду України» та з метою виявлення у проектах нормативно – правових документів корупціогенних факторів головним спеціалістом -юрисконсультом, відповідальним за питання запобігання та виявлення корупційних правопорушень здійснюється обов’язкове візування проектів наказів.

  Вдосконалено роботу з персоналом, забезпечено вжиття заходів щодо запобігання потенційного та реального конфлікту інтересів та роз'яснено працівникам, уповноважених на виконання функцій держави, порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів. Усіх державних службовці та службовий персонал ознайомлено з обмеженнями, зазначеними в Законі України «Про запобігання корупції».

  Головний спеціаліст – юрисконсульт Ю. Шевчук