Пам’ятка споживача Якщо ваші права порушено

  Згідно ст. 8 Закону України « Про захист прав споживачів» ( далі – Закон), у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного, споживач, в порядку та й строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

  1. Пропорційного зменшення ціни.

  2. Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк.

  3. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару ( продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

  1. Розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

  2. Вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

  Ще->