Населення. На 1 січня 2018р. чисельність наявного населення Жмеринського району, за оцінкою, становила 33781 особа. Упродовж січня–грудня 2017р. чисельність населення зменшилась на 312 осіб.

  Доходи населення. У IV кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Жмеринського району становила 2762 особи, порівняно з IV кварталом 2016р. кількість працівників зменшилась на 17,4%.

  У IV кварталі 2017р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Жмеринського району становила 6521 грн, що на 99,7% більше її рівня у IV кварталі 2016р. та яка в 2,0 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 95,4% середнього рівня по економіці по області.

  Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати1 по Жмеринському району на 1 січня 2018р. становила 520,1 тис.грн.

  Соціальний захист. У січні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 42,4 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 1514,3 грн.

  У січні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 779,2 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 79,7%.

  Ціни. У січні 2018р. порівняно з груднем 2017 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,5%, на Вінниччині – 101,3%.

  Послуги. У 4 кварталі 2017р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 1157,3 тис.грн. Послуги населенню не надавались.

  Промисловість. За січень 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 15972,7 тис.грн, що складає 0,3% від загальнообласного обсягу.Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 470,0 грн.

  Капітальні інвестиції. За січень-грудень 2017р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 107440 тис.грн., в т.ч. в розрахунку на 1 особу 3124,8 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 10092 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31.12.2017р. склав 384,4 тис.дол.США, що менше обсягів інвестицій на початок року (01.01.17р.) на 13,5 тис.дол.США або на 3,4%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 11,3 дол.США.

  Будівництво. У 2017р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 2310 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 67,0%.

  Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів Жмеринського району у 2017р. склав 6754,8 тис.дол. США.

  Обсяги експорту товарів Жмеринського району у 2017р. становили 6277,7 тис.дол., що на 31,1% менше відповідного періоду минулого року, імпорту – 477,1 тис.дол., що в 2,1р. більше порівняно з 2016р. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5800,7 тис.дол.

  Транспорт. За січень 2018р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 1,7 тис. тонн вантажів та виконано 0,8 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 54,5%, а вантажооборот – у 3,6р.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2018р. становили 37,7 тис. пасажирів, пасажирооборот – 1,5 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з січнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту зменшились на 46,4% та 39,8% відповідно.

  Відділ статистики у Жмеринському районі