Багато громадян України в свій час працювали на територіях союзних республік до розпаду СРСР, або змушені були заробляти за кордоном уже в період незалежності. У зв’язку з цим, виникає питання: яким чином буде враховуватися стаж і заробіток, набутий на території інших держав при призначенні пенсії в Україні і від чого це залежить?

  Перш за все, потрібно сказати, що стаж набутий громадянином України на території будь-якої з республік СРСР до його розпаду, враховується при призначенні пенсії в повній мірі і при визначенні права на пенсію, та при розрахунку її розміру. А ось, що стосується роботи на території незалежних держав, що раніше входили до складу СРСР та інших країн, справа дещо складніша. Питання, пов’язані з пенсійним забезпеченням громадян, які працювали за кордоном регулюють багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, які Україна уклала з рядом держав

  Зазначені договори (угоди) розподіляються на два види:

  – договори, що базуються на територіальному принципі, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає особа (укладені з країнами СНД, Угорщиною, Румунією);

  – договори, що базуються на пропорційному принципі, за якими кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на її території.

  За принципом пропорційності Україною укладені договори про соціальне забезпечення з Латвією, Естонією, Литвою, Болгарією, Словаччиною, Польщею, Іспанією, Португалією та Чехією.

  Отже, в разі, якщо громадянин України працював в країні, з якою укладено договір за територіальним принципом, стаж, набутий за кордоном, буде врахований до загального українського стажу.

  В разі, якщо трудова діяльність здійснювалася на території країни, з якою діє договір за принципом пропорційності, за цей стаж їй буде призначена іноземна пенсія. При цьому, періоди страхування, набуті за кордоном, можуть бути враховані при призначенні української пенсії лише як теоретичні періоди, для визначення права, коли особа не має мінімального страхового стажу.

  Робота за кордоном не враховується при обчисленні пенсії, якщо між Україною та іноземною державою немає договору про соціальне страхування (наприклад: Греція, Італія, Сполучені Штати).

  Слід зауважити, що на сьогодні ведеться підготовча робота щодо укладання таких договорів з Німеччиною, Ізраїлем, Сербією та Чорногорією, а також перегляду договорів з Угорщиною, Румунією, Іспанією та Угоди про гарантії прав громадян – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення.

  Залишається сподіватись, що найближчим часом список країн, з якими Україна уклала такі договори поповниться.

  Заступник начальника відділу «Жмеринське бюро правової допомоги»За ОО Овчарук Т.М.