Затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.02. 20 18 р. № 37

  ПОРЯДОК функціонування телефону “Гаряча лінія” в райдержадміністрації

  1. Телефон “Гаряча лінія” райдержадміністрації (надалі – телефонна лінія) працює в приміщенні райдержадміністрації (II поверх) у м. Жмеринка, вул. Б.Хмельницького,14 за телефоном цільового використання 5-00-95 щоп’ятниці з 09.00 до 13.00 год. під час особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації.

  2.Організацію роботи телефону “Гаряча лінія”, забезпечують відділ діловодства, контролю документів та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

  3. У телефонній лінії беруть участь голова, заступники голови,керівник апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

  4. Запис звернень під час телефону “ Гаряча лінія”, здійснює головний спеціаліст відділу діловодства, контролю документів та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Кондратюк Л.В.)

  5. Головний спеціаліст відділу діловодства, контролю документів та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Кондратюк Л.В.) узагальнює отриману інформацію про роботу телефону “Гаряча лінія” та разом із квартальним звітом подає голові райдержадміністрації, відповідно до форми звітності, що додається.

  6. Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечує висвітлення актуальних питань, розглянутих керівництвом райдержадміністрації під час телефону “ Гаряча лінія”, через засоби масової інформації.

  7. Контроль за виконанням розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації, прийнятих за підсумками телефону “ Гаряча лінія”, здійснює сектор контролю відділу діловодства,контролю документів та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

  ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ телефону “Довіра” у відділі діловодства, контролю документів та роботи зі зверненням громадян апарату райдержадміністрації

  1. Загальні положення

  1.1. Телефон “Довіра” у відділі діловодства, контролю документів та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації запроваджується з метою поширення зворотного зв’язку з мешканцями району, оперативного реагування на гострі проблеми жителів територіальних громад району, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених в наслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

  1.2. Положення розроблено відповідно до законів України "Про звернення громадян", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", інших нормативно-правових актів.

  2. Організація роботи телефону “Довіра”

  2.1. Функціонування телефону “Довіра” запроваджується та припиняється за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  2.2. Телефон довіри в райдержадміністрації працює щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09 .00 до 16.00 год. за номерами: 5-00-95, 5-00-11

  2.3. Організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою телефону “Довіра” здійснює головний спеціаліст відділу діловодства, контролю документів та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Кондратюк Л.В.)

  2.4. Голова райдержадміністрації, перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, мають право надавати, у межах своєї компетенції та цього Положення, доручення посадовим особам структурних підрозділів райдержадміністрації, селищному, сільським головам, посадовим особам підприємств, організацій та установ, до повноважень яких належить вирішення порушених громадянами через телефон “Довіра” питань, щодо визначення шляхів можливої допомоги громадянам та отримання інформації щодо реального виконання прийнятих за зверненнями рішень.

  2.5. Реєстрація та облік звернень, що надходять під час роботи телефону “Довіра” здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.